Quelle est votre excuse pour ne pas faire d’économies d’énergie? Le projet EFES de Fevia Vlaanderen a atteint sa vitesse de croisière

16.05.2018
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Le projet EFES de Fevia Vlaanderen a été lancé le 1e octobre 2017. Le projet soutient les PME flamandes de l’industrie alimentaire afin de faire des économies d’énergie – et donc réduire les coûts – grâce à des mesures simples. 40% de toutes les entreprises visitées au cours des 6 premiers mois du projet ont déjà mis en œuvre les mesures d’économie d’énergie.

Op 1 oktober 17 ging het EFES-project van FEVIA Vlaanderen van start. Het EFES-project ondersteunt de Vlaamse KMO’s uit de voedingssector om met eenvoudige ingrepen energie – en dus kosten - te besparen. Van alle bedrijven die tijdens de eerste 6 maand van het project bezocht werden is 40% bezig met de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Het EFES-project is een proefproject met een looptijd van 2 jaar en is volledig gratis voor de deelnemende bedrijven. De ontzorger van het EFES-project geeft u advies over maatregelen om uw energieverbruik te verminderen en kosten te drukken en wat nog belangrijker is: hij begeleidt u bij de uitvoering van deze maatregelen. U zal zien dat investeren in energiebesparende maatregelen niet altijd  moeilijk en duur hoeft te zijn.

Waar wacht u op? Aarzel niet en contacteer de ontzorger op ontzorgerEFES@fevia.be.

Wat moet u als bedrijf doen en wat doet de Ontzorger

  1. U vult een korte vragenlijst in met de energieverbruiken, energiekosten en vermogens van de grootste machines
  2. Een bespreking van het energieverbruik gekoppeld aan een kort bedrijfsbezoek waarbij de ontzorger enkele eenvoudige energiebesparende maatregelen voorstelt
  3. Na ontvangst van het verslag van het bedrijfsbezoek geeft u aan welke maatregelen u wil uitvoeren
  4. De ontzorger vraagt offertes voor u op en beoordeelt ze
  5. Indien u akkoord bent met een offerte volgt de ontzorger de werkzaamheden op in uw bedrijf
  6. De ontzorger vraagt eventuele premies waar u recht op hebt voor u aan