Aan de slag voor een duurzaamheidsstrategie!

11.03.2019
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

De Belgische voedingsindustrie wil duurzaam blijven groeien, met respect voor mens, milieu en maatschappij. Die groei moet kaderen in een weldoordachte, coherente en brede duurzaamheidsstrategie die ons op nationaal en internationaal vlak geloofwaardiger en sterker moet positioneren.

In haar duurzaamheidsverslag toont Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, hoe de sector die duurzame ontwikkeling concreet in de praktijk brengt. Haar duurzaamheidsverslag bespreekt de belangrijkste uitdagingen en de prestaties van de voedingsindustrie (in zijn geheel) inzake duurzame ontwikkeling.

In dit voorliggend MVO-sectorpaspoort vertalen we deze 19 uitdagingen van het sectorniveau naar het bedrijfsspecifieke niveau en concretiseren we de uitdagingen via indicatoren op maat van de bedrijven. Wij maken ook duidelijk de link met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De bedoeling van dit document is om de drempel naar een verdere verankering van duurzaamheid voor bedrijven in de sector te verlagen. Twaalf pionierbedrijven wijzen alvast de weg. Gaat ook uw bedrijf aan de slag?