Doelstelling 27

De concurrentiekracht van onze bedrijven versterken

We moeten onze beleidsmakers proberen te overtuigen van de nood aan een gelijk speelveld, waarbij onze bedrijven hun verantwoordelijkheid opnemen, maar ook eerlijke kansen krijgen om de concurrentie met buitenlandse concullega’s aan te gaan. Via de verschillende organen waarin wij vertegenwoordigd...
PDF-pictogram Download PDF fiche (457.97 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen waken over de concurrentiekracht van onze bedrijven en dus minimaal een gelijk speelveld met onze buurlanden bekomen. Daarvoor moeten we de loonkostenhandicap, de energiekostenhandicap en de lasagne aan taksen wegwerken.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We moeten onze beleidsmakers proberen te overtuigen van de nood aan een gelijk speelveld, waarbij onze bedrijven hun verantwoordelijkheid opnemen, maar ook eerlijke kansen krijgen om de concurrentie met buitenlandse concullega’s aan te gaan. 

Via de verschillende organen waarin wij vertegenwoordigd zijn en in partnerschap met de sectoren zullen wij de nadruk leggen op de noodzaak om drie handicaps aan te pakken waarmee onze voedingsbedrijven te kampen hebben: 

 • Loonkosten: interprofessioneel via het VBO en sectorale onderhandelingen.
 • Energiekosten: het beperken van de federale meerkosten via het VBO en de regionale meerkosten via VOKA en UWE.
 • Fiscaliteit en grensoverschrijdende aankopen: een brede coalitie van werkgeversfederaties die oproepen tot de invoering van een controle op onze fiscale handicap door, als eerste stap, het opzetten van een monitoring door een onafhankelijke overheid (FOD Economie, Planbureau, …).

Waar staan we vandaag?

De netto operationele marge van de voedingsindustrie vertoont een duidelijk neerwaartse trend. In 2021 (het laatste beschikbare jaar) laat het een lichte stijging zien ten opzichte van 2020 (3,37% tegenover 3,18%). Dit ligt echter nog steeds onder het niveau van vóór de coronacrisis (3,87% in 2019) en het langetermijngemiddelde (4,18% in de periode 1995-2019). Voor 2022 kan worden verwacht dat de explosie van de productiekosten, gecombineerd met de moeilijkheid om deze in de verkoopprijzen door te rekenen, de netto bedrijfsmarge opnieuw zal doen dalen.

Evolutie van de netto operationele marge binnen de voedingsindustrie

 

Voor 2022 kan worden verwacht dat de netto exploitatiemarge gevoelig zal dalen. De combinatie van de uitzonderlijke stijging van de productiekosten (grondstoffen, energie, verpakking, transport, lonen) en de moeilijkheid, zo niet de onmogelijkheid, om deze stijging in de verkoopprijzen te verrekenen, met name naar de grootdistributie, zet de voedingsindustrie onder druk.

Wat doen we concreet als sector?

 • Op het gebied van de loonkosten neemt Fevia deel aan het opstellen van een gemeenschappelijk werkgeversstandpunt in het kader van het interprofessioneel akkoord, via het VBO. Daarna voeren we de sectorale onderhandelingen. 
 • We nemen ook deel aan de memoranda van de federale en regionale interprofessionele organisaties (VBO, VOKA, UWE, BECI), waarin wij de beleidsprioriteiten van onze sector onder de aandacht brengen. Bovendien benadrukken we in onze eigen contacten met beleidsmakers onder andere het belang van het onder controle houden van de loonkosten, extra energiekosten, belastingen en administratieve lasten. 
 • Er zijn brancheovereenkomsten rond energiekosten. Fevia werkt verder samen met de andere federaties om de bestaande federale degressieve vrijstellingssystemen te hervormen, zodat ze niet langer vallen onder het toepassingsgebied van de Europese staatsteunregels voor milieu en energie. 
 • Fevia heeft meegewerkt aan het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) en het CRB over grensoverschrijdende aankopen. 
 • Daarnaast hebben we een coalitie opgericht om grensoverschrijdend winkelen tegen te gaan met alle betrokken sectoren, namelijk Comeos, BABM, Unizo, UCM, Febed, Belgische Brouwers, Vinum Et Spiritus, KoffieCafé en VIWF. Fevia heeft een gemeenschappelijk standpuntdocument uitgeschreven dat het fenomeen van grensoverschrijdende aankopen objectiveert en politieke aanbevelingen doet.
 • We stelden een argumentarium op tegen nieuwe belastingen op voeding en drinken (gezondheidstaksen), waarin we de negatieve effecten op economisch, sociaal en gezondheids-vlak aantonen.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • Fevia neemt deel aan de federale en Vlaamse Taskforce Oekraïne. Tijdens de vergaderingen belicht Fevia de bijzonder moeilijke situatie van onze ondernemingen en doen we concrete voorstellen om hen te steunen.
 • Fevia informeert haar leden maandelijks over de evolutie van de productiekosten.
 • Wij dragen bij aan het werk van federale en regionale sectoroverschrijdende organisaties op het gebied van arbeidskosten, energiekosten en belastingen. Er worden oplossingen uitgewerkt om het concurrentievermogen van onze ondernemingen veilig te stellen. 
 • Wij analyseren de voorstellen in het kader van de algemene belastinghervorming en het gezondheids/voedselplan om de gevolgen voor onze sector te bepalen.
 • Er wordt voortdurend intensief gelobbyd bij politici en de media.