Voedselprijzen

De prijs van voeding (of voedingsgrondstoffen) is om evidente redenen cruciaal voor de competitiviteit van elk voedingsbedrijf. Prijsvorming doorheen de keten is een centraal element in het maatschappelijk debat rond voeding. Fevia informeert haar leden over de meest recente trends en studies en volgt de werkzaamheden van het prijzenobservatorium van nabij op.

Nieuws

Pers