Veiligheid van de nevenstromen

Er worden heel wat nevenstromen van de voedingsindustrie gebruikt in de voedingsketen, meestal in diervoeding of als bodemverbeteraar in de landbouw. Dit gebruik moet gebeuren volgens de regels inzake voedselveiligheid en onder de controle van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Fevia helpt bedrijven om deze regels na te leven.