Doelstelling 4

De gezondere keuzes makkelijker maken

We willen de gezondere keuze voor consumenten steeds gemakkelijker maken. Daarom gaan we voor een nieuw convenant waarin we bijkomende ambities en engagementen opnemen. We willen daarbij alle betrokken sectoren en de overheid betrekken.
PDF-pictogram Download PDF fiche (609.55 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen de nutritionele kwaliteit van onze voeding en dranken verder verbeteren en het voor Belgische consumenten makkelijker maken om te kiezen voor evenwichtigere voeding en dranken. Zo willen we de calorie-inname van de consument helpen verlagen en bijdragen aan een gezondere levensstijl.

Daarom willen we dat alle betrokken partijen in de voedingsketen duidelijke ambities en engagementen nemen op het vlak van productherformuleringen, portiegroottes, marketing en consumenteninformatie.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • We willen samen met de collega’s van Comeos, en met de steun van de overheid, een nieuw gezamenlijk initiatief lanceren met een waaier aan ambities en engagementen waarop alle betrokken actoren de volgende jaren inzetten. Dit nieuwe initiatief – met als werktitel “Nutri-Pact/Coalitie Voor Beter Eten” – is de opvolger van het Convenant Evenwichtige Voeding en zal lopen vanaf eind 2021 tot 2025.
 • Het initiatief moet subsectoren en voedingsbedrijven motiveren om concrete engagementen aan te gaan en deze te publiceren op een digitaal platform. Fevia zal elk jaar meten hoeveel nieuwe engagementen van de sectoren/de bedrijven op het platform staan. Het aantal gepubliceerde engagementen kan evolueren naar een toekomstige KPI. De deelsectoren die cijfermatige engagementen zullen aangaan, zullen monitoringdata ter beschikking stellen in 2024 en 2026.
 • In het kader van dat nieuwe initiatief willen we ook een pilootproject op het vlak van ‘nudging’ opstarten. De gezondere keuze moet immers niet alleen ter beschikking zijn, de consument moet die keuze ook maken. We helpen de consument daarbij best een handje om die keuze onbewust te maken.
 • Niet alleen voedingsbedrijven beïnvloeden uiteraard de keuze van de consument voor gezondere voeding en dranken. Daarom gaan we ook ander sectoren, van supermarkten en cateraars tot kleinhandels en horeca, uitnodigen om zich te engageren en om concrete acties te ondernemen via dit initiatief. We willen daarom een rondetafelgesprek organiseren – in samenwerking met onafhankelijke experten en de overheid – over de vastgelegde ambities en engagementen. We zullen in dialoog gaan met elkaar over de stand van zaken van deze engagementen en ambities en over de volgende stappen die we, elk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, kunnen zetten richting een gezondere toekomst.

Waar staan we vandaag?

We werken al jaren proactief aan een evenwichtiger voedingsaanbod. Zo hebben we ingezet op de eliminatie van transvetzuren in onze voeding en dranken en verminderden we dankzij het Zoutconvenant (2008-2013) de zoutinname bij Belgen met 10%.

Met het Convenant Evenwichtige Voeding hebben we een mooie stap vooruit gezet om de energie-inname van de Belgische consument te doen dalen. De monitoringsresultaten van het Convenant Evenwichtige Voeding (2012-2020), die via Euromonitor zijn berekend, illustreren duidelijk de dalende trend.

Evolutie aantal aangekochte kcal in Belgische winkels

Tussen 2016 en 2018 zaten we op kruissnelheid met de reductie van het aantal aangekochte kcal in de Belgische winkels. Euromonitor International’s Passport Nutrition toont aan dat we met het convenant het aantal aangekochte kilocalorieën in de Belgische winkels met 2% lieten dalen tussen 2012 en 2019.

In bovenstaande grafiek vergelijken we de bijdrage van het convenant ook met de bijdrage die alle voedingscategorieën (soft drinks, alcoholic drinks, fresh food en packaged food) leveren aan de reductie van het aantal aangekochte kcal in Belgische winkels. Samen komt dat neer op een daling van 4% tussen 2012 en 2019.

In 2020 hield deze 2% reductie niet stand, maar 2020 was dan ook een uitzonderlijk jaar met veel meer aankopen in de Belgische retail en met ook hamstergedrag. Het jaar 2020 was zo uitzonderlijk dat het weinig tot niet vergelijkbaar is met de jaren voordien.

Een aantal subsectoren namen in het kader van het Convenant Evenwichtig Voeding ook concrete herformuleringsengagementen. Zij rapporteerden zelf ook over de impact van die engagementen.

Fevia en Comeos werken momenteel aan een nieuw en gezamenlijk engagement. We plannen om een gezamenlijk engagement vervolgens voor te leggen aan de FOD Volksgezondheid en aan het kabinet van de federale minister van Volksgezondheid. Eens het nieuwe initiatief is gelanceerd, kunnen onze subsectoren en bedrijven hun engagementen publiceren op een digitaal platform dat we hiervoor zullen oprichten.

Wat doen we concreet als sector?

 • We motiveren alle subsectoren en bedrijven uit de voedingsindustrie om blijvend engagementen te nemen om de gezonde keuze gemakkelijker te maken. Zo organiseerde Fevia in 2020 een webinar over gezonde voedingspatronen in een Belgische context en riep Fevia haar leden op om nieuwe engagementen aan te gaan voor de periode 2021-2025. 
 • We motiveren bedrijven die voeding en dranken op de markt brengen om op verschillende manieren de gezonde keuze gemakkelijker te maken voor de consument:  
 • Door de samenstelling van voeding en dranken (verder) te verbeteren, met een specifieke focus op het verminderen van het suiker- en zoutgehalte en op het verhogen van het vezelgehalte. 
 • Door daarbij in te zetten op de ‘te verkiezen voedingsmiddelengroepen’ van de Food Based Dietary Guidelines: volkoren granen, peulvruchten, groenten en fruit, noten en zaden, melk- en melkproducten, vis, schaal- en schelpdieren en oliën en afgeleide producten rijk aan omega-3 vetzuren en olijfolie.
 • Door minder of ‘betere’ vetten te gebruiken. 
 • Door kleinere porties aan te bieden.
 • Door meer te investeren in een aanbod en een marketing die de consument stimuleert om de gezonde keuze te maken. 
 • Door de consument extra informatie te verschaffen en door op een transparante manier te communiceren over de nutritionele kwaliteit van voeding en dranken, bijvoorbeeld door middel van een Nutri-Score op de verpakking. 

We realiseren dit in de praktijk mede door de innovatieprojecten die worden uitgevoerd binnen Flanders’ FOOD en Wagralim en door de opleidingsprojecten binnen Alimento.