Doelstelling 7

Engagementen voor een verantwoorde marketing naar kinderen opdrijven

Met de Belgian Pledge blijven we ons engageren voor een verantwoorde marketing naar kinderen jonger dan 12 jaar. Bovendien blijft de Belgian Pledge evolueren, bijvoorbeeld door online influencers te betrekken, de nutritionele criteria te verstrengen en een klachtensysteem te ontwikkelen.
PDF-pictogram Download PDF fiche (440.18 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen nog meer bedrijven overhalen om zich aan te sluiten bij de Belgian Pledge, het initiatief waarmee voedingsbedrijven zich vrijwillig engageren om marketing naar kinderen te beperken tot producten die voldoen een specifieke nutritionele criteria. Omdat kinderen jonger dan 12 jaar nog niet voldoende kritisch kunnen omgaan met reclame en marketing, willen we zo actief bijdragen aan het beperken van obesitas en overgewicht in de maatschappij. Daarnaast willen we de Belgian Pledge ook inhoudelijk verder laten evolueren, naar het voorbeeld van de EU Pledge.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

Ondertekenaars van de Belgian Pledge verbinden zich ertoe enkel producten te adverteren die voldoen aan specifieke nutritionele criteria. In aanloop naar de lancering van de derde editie van de Belgian Pledge, heeft Fevia een langdurige sensibiliseringsactie ondernomen om zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen de Belgian Pledge te ondertekenen. Die bewustmaking bij haar leden zal Fevia blijven verderzetten.

De Belgian Pledge is een zelfregulerend initiatief, waarbij we voortdurend evalueren hoe onze engagementen ook inhoudelijk kunnen blijven evolueren. We bekijken daarbij hoe we zowel qua nutritionele criteria als qua kanalen waarop het van toepassing is, verdere stappen kunnen zetten. 

Waar staan we vandaag?

In november 2020 lanceerde Fevia samen met haar partners Comeos en UBA de derde editie van de Belgian Pledge. Met dit initiatief verbinden voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens en cateraars zich tot duidelijke engagementen rond verantwoorde reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar.

In de derde editie nemen we op drie vlakken nieuwe stappen:

  1. Er gelden strengere nutritionele criteria waaraan de voedingsmiddelen moeten voldoen om naar kinderen jonger dan 12 jaar gepromoot te kunnen worden. Hiervoor gebruiken we de criteria die vastgelegd zijn in de EU Pledge
  2. We hebben de scope van de Belgian Pledge uitgebreid naar online influencers.
  3. We hebben een klachtensysteem gelanceerd waar consumenten en organisaties terecht kunnen wanneer zij denken dat de leden van de Belgian Pledge hun engagementen niet nakomen.

Deze drie inhoudelijke vernieuwingen zijn op dit moment volledig geïmplementeerd. De nieuwe nutritionele criteria zijn van toepassing, het klachtensysteem is operationeel, en de bedrijven houden nauwgezet bij op welke influencers ze beroep doen om hun voedingsmiddelen te promoten, zodat deze volgend jaar ook gemonitord kunnen worden. Elk jaar monitoren externe partners reclamespots gericht naar kinderen jonger dan 12 jaar op TV. We laten afwisselend ook scholen en online marketing monitoren. De rapporten van deze onafhankelijke monitoring zijn beschikbaar op de website van de Belgian Pledge.

De bedrijven die de Belgian Pledge ondertekend hebben, zijn leden van Fevia of Comeos. Maar ook bedrijven die geen lid zijn van Fevia of Comeos kunnen zich aansluiten. Sinds 2020 telt de Belgian Pledge 53 leden, waarvan 36 Fevia-leden, 2 niet-Fevia-leden, en 15 Comeos-leden.

Aantal bedrijven die de Belgian Pledge ondertekend hebben

De laatste jaren is er geen stijging meer van het aantal bedrijven die de Belgian Pledge ondertekenen. Wel kunnen we stellen dat alle ‘grote’ bedrijven deelnemen en dat zij 80% uitmaken van alle merken in België die TV-reclame maken naar kinderen.

Wat doen we concreet als sector?

  • We hebben een Belgian Pledge-website, waarop het engagement van de voedingssector, de deelnemende bedrijven en het klachtensysteem te vinden zijn.
  • Het klachtensysteem is sinds maart 2021 in een testfase. Als we een klacht ontvangen, beoordeelt JEP – de Jury voor Ethische Praktijken deze op zijn gegrondheid.
  • We organiseren geregeld workshops waarin de leden van de Belgian Pledge reclamecampagnes bespreken en discussiëren of ze al dan niet aan de criteria van de Pledge voldoen. De workshop heeft als doel om de grijze zones bij reclame specifiek naar kinderen jonger dan 12 jaar, te bespreken en uit te klaren. Daarnaast adviseert het Fevia-team regelmatig haar leden om nieuwe marketingacties af te stemmen op de engagementen van de Belgian Pledge.