05.12.2019

De Vlaamse industrie en de Energietransitie

Events door derden

De energietransitie stelt de Vlaamse industrie dus voor belangrijke uitdagingen, maar ze creëert ook nieuwe mogelijkheden. Welke deze zijn en welke rol WKK hierin op zich kan nemen, zal op 5 december door een panel van topsprekers uitvoerig besproken worden tijdens het evenement "Vlaamse industrie en de Energietransitie". Leden van Fevia kunnen inschrijven aan het verlaagde tarief van Cogen leden.

Er is aandacht voor de Europese context, met lezingen over Clean Energy Package, het ETS-systeem na 2020 en de dynamiek van de energiemarkten. De impact van de energietransitie op het nationale en regionale niveau wordt grondig uitgespit, de weg naar een klimaatneutrale industrie wordt uitgestippeld en we schetsen een stand van zaken van het  Capacity Remuneration Mechanism en de trend naar groen gas. Met steeds ook aandacht voor de rol, de impact of de opportuniteiten voor WKK.

Wij zijn ook erg verheugd dat we als gastspreker Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen en voorzitter van VOKA, mogen verwelkomen.

De studiedag vindt plaats bij de Stella Artois Brouwerij (AB INBEV) te Leuven, waar ze jarenlang ervaring met WKK hebben. Er zijn ook 2 bezoeken aan de gasturbine WKK op de site gepland, de plaatsen hiervoor zijn wel beperkt dus schrijf u tijdig in!

De burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani, zal de deelnemers welkom heten en een korte toelichting geven bij de duurzame inspanningen die zijn stad levert.

U vindt alle informatie hier