Warning message

  • Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.
28.05.2019

Infosessie FIC: update wetgeving rond etikettering

Events door Fevia

Fevia organiseert in samenwerking met het FAVV, de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie een infosessie over de Europese verordening 1169/2011, beter gekend onder de afkorting FIC. Deze wetgeving behandelt onder andere de etikettering van voorverpakte levensmiddelen, voedingswaarde-etikettering, oorsprongsvermelding, eerlijke informatiepraktijken evenals de informatie overdracht van niet-voorverpakte levensmiddelen.

Het doel van deze infosessie is om recente ontwikkelingen rond de interpretatie en toepassing van de FIC-verordening voor te stellen. Om deel te nemen aan deze infosessie is het dus verreist kennis te hebben van het FIC-reglement. De volgende thema's staan op de agenda: grafische afbeeldingen van ingrediënten, oorsprongsetikettering, QUID, actielimieten voor kruisbesmetting door allergenen, richtsnoeren bij vermelding "ambachtelijk", belangrijke trends m.b.t. de resultaten van officiële controles, gebruik van checklists van het FAVV, …
Voedingswaarde-etikettering maakt geen deel uit van het programma.

Doelgroep

Deze infosessie is hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven uit de transformatie-sector.

Prijs

Deelname is gratis, behalve voor consultants. De deelnameprijs voor consultants bedraagt 200,00 € excl. BTW per persoon.

Programma

Zie hieronder.

PDF-pictograminfosessie_fic_nl_programma_2019_05_28.pdfPDF-pictogramsession_info_fic_fr_programme_2019_05_28.pdf

Simultane vertaling

In ruil voor uw identiteitskaart kan u een headset verkrijgen om de simultane vertaling in het Nederlands te volgen.

Waar inschrijven?

Wilt u hieraan deelnemen? Gelieve u in te schrijven via onderstaand inschrijvingsformulier.

Deadline = 17 mei 2019

Aantal deelnemers per bedrijf

Het doel is om aan een maximaal aantal bedrijven de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze infosessie. In eerste instantie accepteren we max. 2 deelnemers per bedrijf. We houden ook een reservelijst bij, hierdoor kan u zich met meer dan 2 inschrijven. Twee weken voor de infosessie volgt een evaluatie van het aantal inschrijvingen en worden de betrokken bedrijven geïnformeerd met hoeveel zij uiteindelijk kunnen deelnemen.

Vragen?

Indien u vragen hebt over de organisatie of het programma van deze infosessie dan kan u altijd contact opnemen met Fevia ma@fevia.be

Documentatie - slides

Na de infosessie zullen de slides ter beschikking gesteld worden op de website van de organisatoren.
Er worden geen documentatiebundels voorzien voor de deelnemers.

Gegevensbeschermingswetgeving, GDPR

Als u uw voor-, achter- en bedrijfsnaam wilt laten opnemen in de deelnemerslijst (welke wij de dag zelf verdelen), geef ons dan uw toestemming via het inschrijvingsformulier.