08.06.2023

Webinar: CSRD-rapportage & kmo's, hoe zit dat?

Events door derden

Er komt een heuse tsunami aan duurzaamheidswetgevingen af op onze voedingsbedrijven. Eén daarvan is de CSRD, maar weet jij hoe je duurzaamheidsrapportage aanpakt? We kunnen het niet genoeg herhalen: begin vandaag al met duurzaamheidsrapportage want deze wordt jouw nieuwe 'license to operate'. Ook als kmo kan je gevraagd worden informatie te verschaffen! Schrijf je nu in het webinar ‘Duurzaamheidsrapportage voor kmo's’, een sessie georganiseerd door Flanders Investment and Trade!

Op 5 januari 2023 is de Europese "Corporate Sustainability Reporting Directive" (de "CSRD") in werking getreden, in het Nederlands de Richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen. Duurzaamheid wordt steeds meer verankerd in (internationale) wetgeving en wordt stilaan een integraal deel van ondernemen. 

Als gevolg van de gefaseerde invoering van de CSRD zijn de eerste grote bedrijven vanaf 1 januari 2024 verplicht uitgebreider te rapporteren over de effecten van hun activiteiten op het milieu en de samenleving, en omgekeerd. Benieuwd of jouw bedrijf onder de direct scope valt? En tegen wanneer je bedrijf (eventueel) moet voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen?  Lees hier meer over de CSRD

Hoe zit het voor kmo's? 

De focus ligt op grote bedrijven, maar dat betekent niet dat kmo's geen impact van deze wetgeving zullen ondervinden. In welke mate, dat zal nog moeten blijken.

De CSRD-richtlijn verplicht grote bedrijven om op een uniforme en transparante manier te rapporteren over hun impact op mens en milieu, inclusief risico’s en opportuniteiten. Zo wil de Europese Unie de duurzaamheidsstrategie van elke onderneming transparanter maken en investeerders oriënteren richting écht duurzame bedrijven. Er zijn heel wat technische verplichtingen waaraan duurzaamheidsrapporten moeten voldoen. 

De webinar gaat in op:

  • Wat wordt nu juist verwacht onder de toekomstige rapportageverplichting?
  • En welke voordelen levert (vrijwillige) rapportage op, ook wanneer je als onderneming niet onder het toepassingsgebied valt (bv. als niet-beursgenoteerde kmo)? 
  • De opportuniteiten die de CSRD kan bieden en verwelkomt hiervoor Pantarein Publishing, expert in duurzaamheidsrapportage en -communicatie. 

Bij Fevia zijn we ons ook bewust van de competitieve voordelen van het in kaart brengen van je ESG-rapportage (environment-social-governance). Bedrijven die vandaag starten met hun roadmap naar CSRD-compliance, kunnen een competitief voordeel creëren en hiermee hun toekomstige groei en winstgevendheid verzekeren. Volg het stappenplan van Steven Mulkens, Executive Director, ESG Reporting & Assurance bij KPMG, om je bedrijf klaar te stomen op de nieuwe CSRD-wetgeving. 

Praktisch: 

Ontdek het op donderdagvoormiddag 8 juni tijdens het webinar ‘Duurzaamheidsrapportage voor KMO's’, een sessie georganiseerd door Flanders Investment and Trade in samenwerking met CIFAL Flanders.

  • Wanneer? 8 Juni 2023 om 10u00 
  • Waar? Online webinar
  • Uiterste inschrijvingsdatum? 7 juni 2023
  • Prijs?  Gratis

Inschrijven kan hier