Gezondheidsclaims

Gezondheidsclaims beschrijven onder andere de rol van nutriënten in de groei en ontwikkeling en hun bijdrage tot lichamelijke functies of tot de mogelijke verlaging van een ziekterisico. Voedingsproducenten die dergelijke gezondheidsclaims gebruiken, moeten zich daarvoor baseren op wetenschappelijke bewijzen. En de positieve gezondheidseffecten waarvan sprake, moeten goed begrijpbaar zijn voor consumenten. 

Voedingsbedrijven kunnen in hun communicatie naar consumenten de verwoording van claims op het etiket aanpassen. De Belgische overheid publiceerde specifieke richtlijnen over de flexibiliteit van die terminologie.