Maud Sermeus

Food Policy Advisor

Maud is adviseur van het departement Voedingsbeleid. Het team van het departement voedingsbeleid focust vooral op de volgende expertisedomeinen: voedselveiligheid,  voedselinformatie aan de consument en ‘voeding en gezondheid’.

Maud coördineert het overleg met en de communicatie naar de leden van Fevia rond thema’s als de etikettering, de toevoeging van vitaminen en mineralen, de voedings- en gezondheidsclaims, de contaminanten en de materialen in contact. Daarnaast is Maud de contactpersoon voor Fevia voor het multisectorieel beheer van incidenten gebonden aan voedselveiligheid. Bovendien vertegenwoordigt Maud Fevia in verschillende externe werkgroepen rond deze thema’s en vertegenwoordigt Fevia mee binnen een officieel overlegorgaan. Om de standpunten van de voedingsindustrie te promoten contacteert Maud de bevoegde Belgische overheden en de stakeholders.