Maud Sermeus

Food Policy Advisor

Maud is adviseur van het departement Voedingsbeleid. Het team van het departement voedingsbeleid focust vooral op de volgende expertisedomeinen: voedselveiligheid, voedselinformatie aan de consument en ‘voeding en gezondheid’.

Maud coördineert het overleg met en de communicatie naar de leden van Fevia rond thema’s als etikettering, toevoeging van vitaminen en mineralen alsook voedings- en gezondheidsclaims. Bovendien vertegenwoordigt Maud Fevia in verschillende externe werkgroepen en overlegorganen rond deze thema’s.