Voedselvoorlichtingsmodellen

België telt twee voedselvoorlichtingsmodellen: de actieve voedingsdriehoek voor de Vlaamse Gemeenschap en de pyramide alimentaire voor de Franse Gemeenschap. Beide modellen vertalen de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) naar voor consumenten begrijpbare aanbevelingen op productniveau. 

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) staat in voor het opstellen en updaten van de actieve voedingsdriehoek. Het Instituut Paul Lambin staat mee in voor het opstellen en updaten van de pyramide alimentaire.

Pers