Overheidsbeleid Lucht

Het luchtbeleid van de overheid is erop gericht de uitstoot van 6 vervuilende stoffen te verminderen: stikstofoxiden, zwaveldioxide (SO2), fijnstof (PM2,5), ammoniak (NH3), vluchtige organische stoffen (VOS) en methaan (CH4). Voedingsbedrijven moeten hiervoor aan emissienormen voldoen, onder meer voor hun stookinstallaties.

Nieuws