Geluidshinder

Wettelijke bepalingen rond geluid, ofwel geluidsnormen, leggen beperkingen en extra verplichtingen op aan voedingsbedrijven. Ze kunnen van toepassing zijn bij zowel de bouw als de exploitatie van bedrijven.