Milieuhinder

Voedingsbedrijven kunnen milieuhinder (geurhinder, geluidshinder ...) veroorzaken, wat soms aanleiding geeft tot klachten van buren. Fevia helpt bedrijven om het evenwicht te vinden tussen hun industriële activiteiten en de verzuchtingen van buurtbewoners.

Nieuws