Nubel

De v.z.w. Nubel (Nutriënten België) beheert de nutritionele, wetenschappelijke informatie over de voedingsmiddelen die in het normale Belgische voedingspatroon voorkomen. Nubel beheert en verdeelt de Belgische Voedingsmiddelentabel, de Merknamendatabank en de Voedingsplanner. Als onafhankelijke vzw, ingebed binnen de FOD Volksgezondheid, werkt Nubel nauw samen met Fevia, het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) en Boerenbond. Fevia is stichtend lid en lid van de Raad van Bestuur en verschillende Fevia-leden zijn steunend lid van Nubel. 

Voor meer informatie over Nubel, bezoek www.nubel.be

Nieuws

Pers