Belgian Pledge

De basis voor een gezond leven wordt reeds op jonge leeftijd gelegd, onder meer met een evenwichtig voedingspatroon. Omdat kinderen jonger dan 12 jaar nog niet voldoende kritisch kunnen omgaan met reclame en marketing lanceerde Fevia samen met UBA en COMEOS de Belgian Pledge, een vrijwillig initiatief rond verantwoorde marketing gericht op kinderen. De ondertekenaars van de Belgian Pledge nemen het engagement om geen reclame te maken gericht op kinderen onder 12 jaar, tenzij voor voedingsmiddelen en dranken die beantwoorden aan specifieke nutritionele criteria. Dit engagement geldt zowel voor reclame op basisscholen als voor reclame op TV, op de radio, in de geschreven pers als op het internet. Onafhankelijke partners controleren bovendien de naleving van de engagementen.

Meer informatie over de Belgian Pledge vindt u op www.belgianpledge.be.

Nieuws

Pers