Voedingsplannen overheid

Fevia is voorstander van een breed beleid rond voeding en gezondheid, een beleid waarbij de overheid de verschillende partners samen rond tafel brengt. Maar wie is verantwoordelijk voor wat? Sinds de zesde staatshervorming zijn de bevoegdheden rond voeding en gezondheid in België verdeeld over het federale niveau en de gemeenschappen. Productnormering, etikettering en (tot op zekere hoogte) reclame blijven federale materie, zie het Federaal Voedings- en GezondheidsPlan van 2006. Preventie is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenschappen. Fevia houdt u op de hoogte van de bestaande en nieuwe voedingsplannen van de verschillende overheden.

Nieuws

Pers