Doelstelling 15

Meer huishoudelijke plastic verpakkingen recycleren

België is een koploper in de ontwikkeling van een circulaire verpakkingseconomie. Samen met Fost Plus werken we eraan om plastic huishoudelijke verpakkingen in huis én buitenshuis zoveel mogelijk te recycleren. Ons streefdoel: 65% recyclage tegen 2023.
PDF-pictogram Download PDF fiche (568.35 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Tegen 2023 willen we 65% van de plastic huishoudelijke verpakkingen recycleren. We werken aan deze doelstelling met Fost Plus, de erkende Belgische organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • Met de jaarlijkse Groene Punt-bijdragen die onze voedingsbedrijven betalen aan Fost Plus financieren we de volledige keten: van de ophaling met de nieuwe blauwe zak tot de recyclage van de verschillende stromen van huishoudelijke plastic verpakkingen.
 • Dankzij nieuwe projectoproepen zullen we via Fost Plus in België bijkomende recyclagefabrieken laten bouwen.
 • We zetten de acties van Fost Plus verder en nemen samen de nodige maatregelen om nog meer plastic verpakkingen in te zamelen. Daarbij focussen we ook op de inzameling buiten de huishoudelijke context.
 • Dankzij onze actieve aanwezigheid in de beslissingsorganen van Fost Plus kunnen we met hen nieuwe acties definiëren en uitvoeren, in samenwerking met publieke en private partners.

Waar staan we vandaag?

Om de evolutie van onze doelstelling na te gaan, kijken we naar de hoeveelheid plastic huishoudelijke verpakkingen die Fost Plus recycleert en zetten we die af tegen de hoeveelheid huishoudelijke verpakkingen die de leden van Fost Plus in België op de markt brengen.

Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen food- en non-foodverpakkingen. Verpakkingen voor voeding en dranken vertegenwoordigen echter meer dan 80% van de verpakkingen op de markt. De cijfers voor plastic verpakkingen in het algemeen kunnen dan ook gelden voor plastic verpakkingen van voedingsproducten.

De cijfers komen uit het jaarverslag van Fost Plus. In 2021 bedroeg het recyclagepercentage van plastic verpakkingen 52%. We stellen sinds enkele jaren een consistente stijging vast van de hoeveelheid gerecycleerde huishoudelijke verpakkingen. Tussen 2020 en 2021 is de stijging relatief gering als gevolg van een door Europa opgelegde wijziging van de berekeningsmethode. Dit is echter geen weerspiegeling van de realiteit, want tussen 2020 en 2021 zijn enkele duizenden tonnen extra plastic gerecycleerd dankzij de uitbreiding van de blauwe zak in heel België.  In 2022 steeg het percentage gerecycleerd plastic naar 61 %.

Aandeel recyclage van plastic verpakkingen

Wat doen we concreet als sector?

 • Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, betalen een jaarlijkse bijdrage aan Fost Plus, afhankelijk van het type en de hoeveelheid verpakkingen die ze in omloop brengen. Met deze Groene Punt-bijdrage organiseert en financiert Fost Plus de hele recyclageketen, van de inzameling via de nieuwe blauwe zak tot de recyclage.
 • In 2019 werd de nieuwe blauwe zak ingevoerd, een initiatief van Fost Plus en de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Die nieuwe zak is sinds oktober 2021 uitgerold in heel België. Alle plastic verpakkingen mogen vanaf nu in de blauwe zak, inclusief plastic potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken. Op die manier geven we de burger een gemakkelijk instrument om verpakkingsafval te sorteren en zo bij te dragen tot de circulaire economie.
 • Ook bedrijven gebruiken sinds 1 april 2021 de nieuwe blauwe zak. Fost Plus geeft op een speciale website tips over sorteren op de werkvloer.
 • Na de introductie van de nieuwe blauwe zak lanceerde Fost Plus aanbestedingen voor vijf nieuwe hoogtechnologische sorteercentra. Valtris, Val’Up, Indaver en PreZero rondden de bouwwerken ondertussen al af. Het vijfde centrum wordt momenteel gebouwd in de regio Luik.
 • We zoeken naar recyclagekanalen en stimuleren recyclagefabrieken in België. Daarom lanceert Fost Plus projectoproepen voor nieuwe recyclagefabrieken in België om de stromen te recycleren die met de nieuwe blauwe zak gesorteerd worden. Dankzij deze oproepen worden drie recyclagecentra (voor PET-flessen, PE-films en gemengde plastics) in België gebouwd. Ons land is daarbij een Europese koploper in de creatie van een lokale, circulaire verpakkingseconomie.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • Via Fost Plus werd de communicatie over de uitgebreidere blauwe zak verdergezet.
 • 4 nieuwe sorteercentra zijn inmiddels operationeel.  Het laatste sorteercentrum van Sitell werd in 2023 in gebruik genomen.
 • Via Fost Plus helpen voedingsbedrijven  bij de bouw van nieuwe performante recyclagecentra in België, door materiaal voor langere periodes ter beschikking te stellen:
  • Fost Plus boorde in 2021 een nieuwe markt aan voor PET-schaaltjes en -flessen, waardoor de bouw van een recyclagefabriek in Neufchâteau mogelijk wordt.
  • In 2020 investeerde Ecoo in Houthalen-Hechteren al in een bijkomende recyclagelijn voor kunststoffen en gemengde folies. In juni 2022 opende Ecoo Beringen een ultramoderne recyclage-installatie voor polyethyleenfolie.
  • De eerste fabriek voor het recycleren van PET-flessen, Filao in Courcelles, werd geopend in 2023. Het gerecycleerde PET zal voornamelijk worden gebruikt om nieuwe flessen mee te maken.
  • Begin 2023 werd het contract voor een recyclagecentrum voor polypropyleen- en polyethyleenverpakkingen toegekend aan Morssinkhof Rymoplast in Lommel.
 • In  2023 zal de bijdrage van bedrijven aan het Fost Plus-budget meer dan  220 miljoen euro bedragen. Dit geld wordt gebruikt voor de financiering van alle inzamelings-, sorteer- en recyclageactiviteiten voor verpakkingen in België.