Doelstelling 15

Meer huishoudelijke plastic verpakkingen recycleren

België is een koploper voor de ontwikkeling van een circulaire verpakkingseconomie. Samen met Fost Plus werken we eraan om plastiek huishoudelijke verpakkingen in huis én buitenshuis zoveel mogelijk te recycleren. Ons streefdoel: 65% recyclage tegen 2023.
PDF-pictogram Download PDF fiche (480.91 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Tegen 2023 willen we 65% van de plastiek huishoudelijke verpakkingen recycleren. We werken aan deze doelstelling met Fost Plus, de erkende Belgische organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

  • Via de jaarlijkse Groene Punt-bijdragen die onze voedingsbedrijven betalen aan Fost Plus, financieren we de volledige keten: van de ophaling via de Nieuwe Blauwe Zak tot de recyclage van de verschillende stromen van huishoudelijke verpakkingen in plastic.   
  • Dankzij nieuwe projectenoproepen zullen wij via Fost Plus bijkomende recyclagefabrieken in België laten bouwen.
  • We zetten de acties van Fost Plus verder en nemen samen de nodige maatregelen om nog meer plastic verpakkingen in te zamelen. Daarbij focussen we ook op de inzameling buiten de huishoudelijke context.
  • Via onze actieve aanwezigheid in de beslissingsorganen van Fost Plus, zullen we met hen nieuwe acties definiëren en uitvoeren, in samenwerking met publieke en private partners.

Waar staan we vandaag?

Om de evolutie van onze doelstelling na te gaan, kijken we naar de hoeveelheid huishoudelijke plastic verpakkingen die Fost Plus recycleert en zetten we die af tegen de hoeveelheid huishoudelijke verpakkingen die de leden van Fost Plus in België op de markt brengen.

Het is niet mogelijk om een ​​onderscheid te maken tussen food- en non-foodverpakkingen. Verpakkingen voor voeding en dranken vertegenwoordigen echter meer dan 80% van de verpakkingen op de markt. De cijfers voor plastic verpakkingen in het algemeen kunnen dan ook gelden voor plastic verpakkingen van voedingsproducten. 

De cijfers komen uit het jaarlijkse rapport van Fost Plus. In 2020 bedroeg het recyclagepercentage van plastic verpakkingen 51,1%. We stellen sinds enkele jaren een consistente stijging vast van de hoeveelheid gerecycleerde huishoudelijke verpakkingen.

Aandeel recyclage van plastic verpakkingen

Wat doen we concreet als sector?

  • De bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, betalen jaarlijks een bijdrage aan Fost Plus in functie van het type en de hoeveelheden verpakkingen die zij op de markt brengen. Dankzij deze Groene Punt-bijdrage organiseert en financiert Fost Plus de hele recyclageketen, van inzameling via de Nieuwe Blauwe Zak tot de recyclage.
  • In 2019 deed de Nieuwe Blauwe Zak haar intrede, een initiatief van Fost Plus en de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Die nieuwe zak is sinds oktober 2021 uitgerold in heel België. Alle plastic verpakkingen mogen vanaf nu in de blauwe zak, inclusief plastic potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken. We geven op die manier een gemakkelijk instrument aan de burger om zijn of haar verpakkingsafval te sorteren en zo bij te dragen aan de circulaire economie.
  • Ook bedrijven gebruiken sinds 1 april 2021 de Nieuwe Blauwe Zak. Fost Plus geeft op een speciale website tips over sorteren op de werkvloer.
  • Na de introductie van de Nieuwe Blauwe Zak lanceerde Fost Plus aanbestedingen voor vijf nieuwe, hoogtechnologische sorteercentra. Valtris, Val’Up, Indaver en PreZero rondden de bouwwerken ondertussen al af. De bouw van het vijfde centrum is aan de gang in regio Luik.
  • We zoeken naar recyclagekanalen en stimuleren recyclagefabrieken in België. Daarvoor lanceert Fost Plus projectoproepen voor nieuwe recyclagefabrieken in België om de stromen te recycleren die uit de Nieuwe Blauwe Zak gesorteerd worden. Dankzij deze oproep worden drie recyclagecentra (voor PET-flessen, PE-films en gemengde plastics) in België gebouwd. Ons land is daarbij een Europese voorloper in de creatie van een lokale, circulaire verpakkingseconomie.