Wat zijn onze prioritaire vragen voor beleidsmakers?

  • Health-in-all-policies in praktijk brengen en een allesomvattend plan lanceren rond voeding en gezondheid.
  • Steun voor het Convenant Evenwichtige Voeding en op regelmatige basis een voedselconsumptiepeiling organiseren.
  • Geen gezondheidstaksen maar steun voor innovatie.

Wat is de uitdaging naar de toekomst?

De meest recente voedselconsumptiepeiling (2014) toont aan dat 29% van de Belgische bevolking tussen 3 en 64 jaar overgewicht heeft en 16% obees is. Dat geeft aan dat een behoorlijk grote groep Belgen kampt met een onevenwicht tussen de energie die ze opnemen via voeding en dranken en de energie die ze verbruiken via beweging. Er is bovendien weinig tot geen beterschap ten opzichte van de vorige voedselconsumptiepeiling in 2004. De uitdaging voor de toekomst bestaat erin om een knik in de curve te veroorzaken. We moeten een dalende trend verkrijgen in het aantal gevallen van overgewicht en obesitas in België.

 

Hoe neemt de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid?

Onze ondernemers en hun teams nemen hun verantwoordelijkheid door te werken op drie domeinen: productsamenstelling, heldere etikettering en verantwoorde marketing. Etikettering en marketing komen aan bod in de fiche ‘Verantwoord communiceren naar de consument’.

Op het vlak van productsamenstelling behaalden we in het verleden al mooie resultaten. Zo bleek in 2013 dat de sector erin slaagde om het gehalte aan industriële transvetzuren (iTFA) en zout in voedingsproducten succesvol te verlagen.

In 2016 ondertekende minister van volksgezondheid Maggie De Block een Convenant Evenwichtige Voeding met Fevia. Een tussentijdse evaluatie in 2018 toonde een positieve trend aan:

Meer informatie en initiatieven van andere sectoren zijn beschikbaar op www.convenantevenwichtigevoeding.be

Daarnaast ondersteunt Fevia verschillende initiatieven rond het productaanbod op scholen in Vlaanderen en Wallonië.

Zo sloten we in 2016 de Engagementsverklaring dranken en tussendoortjes in scholen af met ministers Crevits en Vandeurzen en lanceerden we samen in 2017 de gids ‘Gezonde School - Richtlijnen voor evenwichtige schoolmaaltijden’.

Een tussentijdse evaluatie van de engagementsverklaring toonde aan dat zelfregulering werkt. Uit een onderzoek in 650 Vlaamse scholen bleek dat basisscholen en secundaire scholen vandaag een evenwichtiger aanbod aan dranken en tussendoortjes aanbieden dan in 2015. De meeste dranken en tussendoortjes waarvoor de engagementsverklaring een uitdoofscenario voorzag, blijken na 2 jaar nauwelijks nog aanwezig op Vlaamse scholen.

Een gelijkaardige engagementsverklaring in Wallonië is in de maak.

 

Wat vragen we van beleidsmakers?

Federaal/Vlaanderen/Wallonië

  • Een health-in-all-policies aanpak waarbij de verschillende overheden in België samenwerken rond een allesomvattend plan rond voeding en gezondheid.
  • Steun aan zelfregulerende initiatieven, zoals het Convenant Evenwichtige Voeding, waarvan de impact is aangetoond.
  • Op regelmatige basis, bijvoorbeeld om de 5 jaar, een voedselconsumptiepeiling organiseren om de vooruitgang op te volgen.
  • Bijkomende steun voor innovatie door R&D fiscaal aantrekkelijker te maken.

Federaal

Geen contraproductieve initiatieven zoals ‘gezondheidstaksen’ lanceren. Ze stimuleren vooral grensaankopen maar hebben geen positief effect op de volksgezondheid.