Wat zijn onze prioritaire vragen voor beleidsmakers?

  • Steun voor zelfregulering met de reclamecode en de Belgian Pledge.
  • Eén geharmoniseerd Europees systeem voor aanvullende vormen van voedingswaarde-etikettering.
  • De oprichting van een neutraal, geloofwaardig en wetenschappelijk onderbouwd referentiecentrum voor communicatie rond voeding en gezondheid.

Wat is de uitdaging naar de toekomst?

Voor consumenten is het niet eenvoudig. Dagelijks verschijnen er berichten in de media die voedingsproducten of ingrediënten linken aan een gezondheidseffect. Hoe kan de consument in deze stroom van informatie en (vaak tegengestelde) opinies de juiste boodschappen oppikken rond voeding en gezondheid?

De twee belangrijkste kanalen waarmee onze bedrijven met consumenten communiceren over hun producten zijn het etiket en marketingacties.

Een eerste belangrijke uitdaging voor de voedingsindustrie is om op een verantwoorde manier om te gaan met marketing van voedingsproducten naar kinderen toe.

Een tweede uitdaging is om consumenten te helpen evenwichtige keuzes te maken. Op het etiket kan dat door op een duidelijke manier nutritionele en andere informatie mee te geven. Maar, wat is nu een duidelijke manier?

 

Hoe neemt de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid?

Fevia lanceerde twee zelfregulerende initiatieven rond reclame en marketing: de reclamecode en de Belgian Pledge.

De reclamecode voor voedingsmiddelen ontstond in 2004 uit een samenwerking tussen Fevia en UBA (de Unie der Belgische Adverteerders). De code is van toepassing op alle specifiek voor België bedoelde reclame voor voedingsmiddelen die in de detailhandel kunnen gekocht worden en direct voor de consument bestemd zijn. Voor elk kalenderjaar maakt de Jury voor Ethische Praktijken in de Reclame (JEP) een evaluatieverslag op (zie www.jep.be). Het aantal terechte klachten die door de JEP behandeld wordt, blijft de laatste jaren min of meer stabiel. De doelstelling voor de voedingsindustrie is om het aantal terechte klachten zo laag als mogelijk te houden.

De 55 ondertekenaars van de Belgian Pledge nemen het engagement om geen reclame meer te maken gericht op kinderen onder 12 jaar, tenzij voor voedingsmiddelen en dranken die beantwoorden aan gemeenschappelijke nutritionele criteria van de EU Pledge. Hun engagementen zijn van toepassingen op verschillende communicatiekanalen zoals: reclame op TV, in drukwerk, op bedrijfswebsites, in basisscholen en bedrijfsprofielen op sociale media.

Voor meer informatie over de Belgian Pledge: www.belgianpledge.be

 

Wat vragen we van beleidsmakers?

Federaal

  • Steun voor zelfregulerende initiatieven als de reclamecode en de Belgian Pledge, die sneller dan wetgeving inspelen op veranderende vormen van marketing en een bewezen impact hebben.
  • Eén geharmoniseerd Europees systeem voor aanvullende vormen van voedingswaarde-etikettering. Om consumenten te helpen een geïnformeerde keuze te maken, moeten aanvullende manieren om de voedingswaarde van producten voor te stellen volgens Fevia steeds voldoen aan 2 principes:
    • ze moeten begrijpelijk zijn voor de consument.
    • de achterliggende criteria en methodiek moeten transparant zijn, gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en in lijn met nutritionele aanbevelingen waarover consensus bestaat op Europees niveau.

Federaal/Vlaanderen/Wallonië

De oprichting van een referentiecentrum voor communicatie rond voeding en gezondheid als tegengewicht voor de chaotische en vaak contradictorische informatie in de media. Zo’n referentiecentrum moet neutraal, geloofwaardig en wetenschappelijk onderbouwd zijn, met experts in technologie, microbiologie, wetgeving, voedingsleer en communicatie.