Wat zijn onze prioritaire vragen voor beleidsmakers?

 • Een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens in functie van uren en dagen. 
 • Algemene verhoging van de MTM van een vrachtwagen naar 50 ton en/of de lengte van een oplegger met 1,2 meter.  
 • Een efficiënt flankerend beleid voor de voedingssector om de negatieve impact van de kilometerheffing te compenseren. 

Wat is de uitdaging naar de toekomst?

Als logistieke draaischijf kan België een unieke troef uitspelen die ons land aantrekkelijk maakt voor binnen- en buitenlandse investeerders.

Een vlotte toegang tot de steden, havens en de Europese markt is van cruciaal belang voor de korte- en langetermijnstrategie van onze voedingsbedrijven. Het alsmaar toenemende fileprobleem en de divergerende stedelijke regelgeving rond venstertijden en massabeperkingen ondergraven onze positie als “logistieke draaischijf van Europa”.

De logistieke uitdaging waarvoor onze bedrijven vandaag staan, wordt vergroot door een kilometerheffing die niet stuurt en enkel van toepassing is op vrachtwagens. Omdat voeding een product is met een lage waarde per getransporteerd volume, heeft deze kilometerheffing een negatieve impact op de competitiviteit van onze voedingsbedrijven en dit zonder dat hierbij ook maar iets verbetert aan de fileproblematiek.

 

Hoe neemt de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid?

Voedingsbedrijven nemen veel maatregelen om de (ecologische) impact van het transport te verminderen: 

 • Deelnemen en promoten van innovatieve logistieke projecten zoals de eco-combi’s. 
 • Landbouwgrondstoffen efficiënt transporteren door zo weinig mogelijk aarde mee te transporteren. 
 • Zorgen dat de vrachtwagens altijd zoveel mogelijk gevuld zijn, bijvoorbeeld door samen te werken met andere bedrijven of logistieke partners om samen lege ritten te vermijden. 
 • Inzetten op alternatieve transportmiddelen langs water en spoor. 
 • Deelnemen aan programma’s om de CO2-uitstoot te verminderen zoals lean and green.

Wat vragen we van beleidsmakers?

Europa

 • Uniformiseren van de norm “44 ton” voor vrachtwagens in heel Europa.

Federaal en gewesten 

 • Verhogen van de Maximale Toegelaten Massa van een vrachtwagen naar 50 ton en/of de lengte van een oplegger met 1,2 meter.  
 • Eco-combi’s toelaten en stimuleren over de landsgrenzen en regionale grenzen heen. 
 • Een slimme kilometerheffing in functie van uren en dagen waarvan de opbrengst volledig terugvloeit naar de getroffen sector of naar logistieke infrastructuur. 
 • Meer investeren in wegen-, waterwegen- en spoorinfrastructuur met een focus op een betere ontsluiting van de havens en het wegwerken van het fileprobleem (onder andere door een vermindering van het aantal afritten op autosnelwegen). 
 • Stimuleren en organiseren van samenwerking tussen alle actoren (bedrijven, klanten, transporteurs, …) teneinde de logistiek en mobiliteit te optimaliseren.  
 • Het gebruik van slimme ICT-toepassingen en communicatiemiddelen stimuleren om de keuze van de te rijden routes te optimaliseren, afhankelijk van de mobiliteitssituatie.

Vlaanderen

 • Een gewestelijk kader m.b.t. massabeperkingen en venstertijden in stads- en dorpskernen. 
 • Een efficiënt flankerend beleid zoals steun voor efficiënter vervoer van grondstoffen (bijvoorbeeld: ontaarder, gemeenschappelijke logistieke aanpak en vermindering van taksen op zuinigere vervoermiddelen) om de negatieve impact van de kilometerheffing te compenseren.

Wallonië 

 • Verderzetten van het flankerend beleid voor de voedingsindustrie zoals vastgelegd bij de introductie van de kilometerheffing, om de negatieve impact ervan te compenseren.