8000 euro voor Project Burn-Out

15.06.2018

Interesse in een project rond preventie burn-out in jouw bedrijf? Dien dan tussen 1 juli en 15 september 2018 een projectaanvraag in. Goedgekeurde projecten ontvangen 8000 euro.

De federale regering keurde op 15 juni 2018 een ontwerp van KB goed dat de inhoud, timing en voorwaarden bepaalt van pilootprojecten ter preventie van burn-out in ondernemingen. Die pilootprojecten zijn een initiatief van de sociale partners in uitvoering van het IPA 2017-2018, in samenwerking met de FOD WASO. Alle bedrijven kunnen een aanvraag indienen. De projectaanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

De pilootprojecten moeten de primaire preventie van burn-out tot doel hebben. Als bedrijf ontwikkel je tijdens het project collectieve acties in samenwerking met een deskundige. Bij de uitvoering van het project betrek je alle partijen, waaronder ook de werknemers, via het CPBW of, als die er niet is, de vakbondsafvaardiging.

Het project dien je ofwel alleen, ofwel met andere bedrijven in. Ook paritaire comités kunnen projecten indienen.

Uitgebreide informatie, voorwaarden en binnenkort de aanvraagformulieren vind je hier