Nieuwe oproep projecten burn-out

31.05.2019

Interesse in een project rond preventie burn-out in jouw bedrijf? Dien dan tussen 1 juni en 31 juli 2019 een projectaanvraag in. Goedgekeurde projecten ontvangen 8000 euro.

In het IPA 2017-2018 voorzagen de sociale partners ism de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg het ondersteunen van pilootprojecten ter preventie van burn-out. Een nieuwe projectoproep werd hiervoor recent gelanceerd. Alle bedrijven kunnen een aanvraag indienen. De projectaanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

De pilootprojecten moeten de primaire preventie van burn-out tot doel hebben. Als bedrijf ontwikkel je tijdens het project collectieve acties in samenwerking met een deskundige. Bij de uitvoering van het project betrek je alle partijen, waaronder ook de werknemers, via het CPBW of, als die er niet is, de vakbondsafvaardiging.

Het project dien je ofwel alleen, ofwel met andere bedrijven in. Ook paritaire comités kunnen projecten indienen.

Uitgebreide informatie, voorwaarden en binnenkort de aanvraagformulieren vind je hier