Logo's op verpakkingen - een belemmering voor de eengemaakte markt in Europa

24.11.2020

Bepalingen inzake logo's al dan niet aan te brengen op verpakkingen bestemd voor een bepaald land, vormen een belemmering voor de interne markt in Europa. De nieuwe bepalingen in Frankrijk zijn hiervan een voorbeeld.

Nieuwe regels in Frankrijk

De nieuwe AGEC-wetgeving in Frankrijk ("anti-verspilling voor een circulaire economie") introduceert onder meer bepalingen omtrent het gebruik van logo's op verpakkingen die op de Franse markt worden gebracht.

Ten eerste zullen vanaf januari 2021 verpakkingen worden bestraft waarop het Groene Punt is aangebracht. Bovendien is vanaf januari 2022 het Triman-logo verplicht op elke huishoudelijke verpakking, zelfs wanneer deze verpakking niet recycleerbaar is. De enige uitzondering zijn glazen huishoudelijke drankverpakkingen.  Het Triman logo moet vergezeld gaan van sorteerinstructies, ook op de verpakking.

 

Media Folder: 
Groene Punt logo

Media Folder: 

Triman logo met sorteerinstructies

Belemmering voor de eengemaakte markt

Aangezien veel Belgische bedrijven hun producten naar Frankrijk en andere landen exporteren, leveren deze bepalingen aanzienlijke problemen op.

We kunnen opmerken dat de sorteerinstructies in Frankrijk vaak verschillen van die in andere landen. De Franse sorteerinstructies kunnen dus in andere landen verkeerd zijn. Het Groene Punt-logo is verplicht in Spanje en Cyprus en vrijwillig in de meeste andere Europese landen. In Frankrijk zal het dus vanaf 2021 verboden zijn. Om de consument niet te misleiden en/of de regels na te leven, zal een Belgische producent dus verschillende verpakkingen moeten gebruiken in verschillende Europese landen. Dit is zeer kostelijk voor de betrokken bedrijven.

De invoering van verschillende bepalingen in verschillende landen met betrekking tot de informatie die op de verpakking moet worden aangebracht, betekent dus een belemmering voor de interne markt in Europa.

Fevia organiseerde onlangs een webinar voor haar leden over de nieuwe bepalingen in Frankrijk. Uit de feedback van de bedrijven blijkt dat deze bepalingen echt een zorg zijn voor de Belgische bedrijven.

Harmonisatie is noodzakelijk

Fevia pleit voor een harmonisatie van de vereiste informatie op de verpakkingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verschillende situaties met betrekking tot recyclage in de verschillende landen. Voor dit specifieke geval van de Franse wetgeving heeft onze Europese federatie FoodDrinkEurope de aandacht van de Europese Commissie ook gevestigd op deze belemmering van de interne markt.