Milieu labels

Op verpakkingen kunnen diverse milieulabels staan, zoals symbolen of andere beknopte milieu-informatie. Sommige labels slaan op milieu-aspecten van de verpakking zelf, zoals de samenstelling, het Groene Punt, de verwerking ... Andere slaan op de milieu-impact van het product of van de combinatie van het product en de verpakking (oorsprong, footprint, CO2–impact ...). Fevia schept voor haar leden klaarheid over het gebruik van deze labels.