Milieu labels

Op verpakkingen kunnen diverse milieulabels staan, zoals symbolen of andere beknopte milieu-informatie. Sommige labels slaan op milieu-aspecten van de verpakking zelf, zoals de samenstelling, het Groene Punt, de verwerking ... Andere slaan op de milieu-impact van het product of van de combinatie van het product en de verpakking (oorsprong, footprint, CO2–impact ...). Fevia schept voor haar leden klaarheid over het gebruik van deze labels.

Nieuws