Solidariteitsmars op 23 oktober 2017 in Charleroi

10.10.2017

Op maandag 23 oktober 2017 organiseert het ABVV, het ACV, Solidaris, de christelijke mutualiteiten en MOC een actie, genaamd “Marche des Solidarités” (“Solidariteitsmars”) in Charleroi.

FEVIA ontving opnieuw een actieaanzegging van de voedingscentrale van het ABVV. Deze actie in Charleroi heeft onder andere de fiscale rechtvaardigheid en de bescherming van de sociale zekerheid als thema.  

Graag verwijst FEVIA naar haar communicatie van 26 september 2017. Deze solidariteitsmars kadert dan ook binnen deze context en is gericht tegen “de asociale regeringsmaatregelen van de voorbije weken”. Deze actie is voorlopig niet specifiek gericht tegen onze sector, noch tegen onze bedrijven.

In de aanzegging is opnieuw de passage opgenomen over nachtwerkers, die volgens het ABVV meerdere dagen afwezig kunnen blijven. FEVIA herhaalt dat werknemers uit de nachtploeg kunnen deelnemen aan de actiedagen, maar zullen daarvoor ofwel de nacht voorafgaand ofwel de nacht volgend op de actiedag gerechtvaardigd van het werk kunnen afwezig blijven.

Op dit moment is het moeilijk in te schatten in welke mate deze actie voor overlast zal zorgen in onze sector. Ons advies is om met de vakbondsafgevaardigden in uw bedrijf in communicatie te gaan om een zicht te krijgen of en hoeveel werknemers wanneer afwezig zullen blijven.

De deelname van werknemers aan deze actie zal als stakingsdag worden beschouwd en als een “gerechtvaardigde afwezigheid” geregistreerd moeten worden. Hoe dan ook zullen de werknemers die afwezig blijven of stoppen met werken om aan deze acties deel te nemen geen loon ontvangen voor de uren die ze niet hebben gewerkt. De werknemers die afwezig zijn, zullen van hun vakorganisaties een stakingsvergoeding krijgen.

Gelet op het feit dat deze syndicale actie niet specifiek gericht is tegen onze bedrijven, kunnen uitzendkrachten aan de slag blijven. Houd niettemin in het achterhoofd dat een staker in geen geval mag vervangen worden door een uitzendkracht.

In bijlage vindt u een kopie van de brief die het ABVV naar FEVIA gestuurd heeft.

Bijlages: