Sociale dialoog

Een constructieve sociale dialoog is de basis van een goed sociaal klimaat binnen een onderneming. Werkgevers hebben belang bij evenwichtige arbeidsverhoudingen in hun onderneming. Fevia informeert haar leden over de bevoegdheden van de syndicale delegatie, de ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Fevia begeleidt daarnaast ook leden die het sociaal klimaat binnen hun onderneming willen herstellen of verstevigen. En ze helpt hen met concrete en exacte informatie in geval van (dreigende) conflicten zodat ze de sociale dialoog opnieuw kunnen aangaan. Fevia deelt eveneens informatie rond aangekondigde stakingen.

Nieuws

Pers