Van welke voordelen geniet een arbeider in een onderneming van de voedingsindustrie?

04.01.2022

Bij nieuwe indiensttredingen is het altijd nuttig een volledig overzicht te kunnen geven van de loon- en arbeidsvoorwaarden in onze sector.

De tabel in bijlage geeft u een overzicht en totaal beeld van de sectorale afspraken die gemaakt zijn. Past deze gerust naar uw bedrijfssituatie aan en overhandig dit aan de nieuwe en bij uitbreiding ook uw huidige medewerkers. Dit laat hen toe een beeld te krijgen van het totale plaatje!

Bijlages: