Lonen en loonkost

Binnen de voedingsindustrie gelden sectorale minimumlonen die werkgevers dienen te respecteren. Op 1 januari van ieder jaar worden de sectorale en reële lonen en een aantal premies in de voedingssector geïndexeerd. Bovenop de brutolonen betalen werkgevers de patronale bijdragen (of werkgeversbijdragen) van toepassing in de voedingssector. De loonkost kan in bepaalde gevallen verlaagd worden bij het nemen van specifieke maatregelen.

Nieuws