Verpakkingen: verminderen of optimaliseren?

08.02.2019

In haar 3de duurzaamheidsrapport toont de Belgische voedingsindustrie hoe de sector haar duurzame groei wil verder zetten en tegelijk antwoorden op de uitdagingen op vlak van welvaart, personen, maatschappij en milieu. Eén van die uitdagingen is om verpakkingen te optimaliseren. Aan deze uitdaging koppelt Fevia ook concrete ambities voor de sector.

Preventie en recyclage

Een verpakking is onmisbaar voor een verwerkt voedingsmiddel. Deze laat het transport toe van A naar B, beschermt het product en vermijdt contaminaties. Bovendien zorgen verpakkingen ervoor dat voedselverliezen drastisch worden beperkt. Voedingsbedrijven produceren heel wat voedingsproducten, en vervolgens komen daar ook heel wat verpakkingen bij kijken. Daarbij moet een goed evenwicht zijn tussen de gebruikte hoeveelheid verpakking en de functionaliteit van de verpakking. De voornaamste functie blijft de bewaring en de hygiëne van het voedingsproduct.

De sector en de bedrijven zoeken samen naar alternatieve oplossingen om verpakkingen te verminderen en tegelijk verpakkingen te gebruiken uit gerecycleerde of bio-afbreekbare materialen. Toch staat de voedingssector voor een aantal uitdagingen waarvoor ze oplossingen wil bieden.

Wat is de ambitie van de voedingssector?

In het kader van een beperking van de beschikbaarheid aan natuurlijke hulpbronnen, moeten preventie en recyclage geoptimaliseerd worden. De gedane inspanningen werpten alvast hun vruchten af. Fevia ontwikkelt samen met haar leden preventieplannen die zorgden voor een drastische vermindering van de hoeveelheid verpakkingen die op de markt komen. En dankzij Fost Plus en Val-I-Pac zijn de recyclage resultaten in België de beste van Europa. 

De voedingsindustrie wenst het totale recyclagepercentage van de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen op te drijven. Ze gebruikt herbruikbare verpakkingen daar waar dit op milieu en economisch vlak verantwoord is. Ze wil de lat hoger leggen met een totaal recyclagepercentage van voedingsverpakkingen boven 85% en preventiemaatregelen voor 1.500 t verpakkingen per jaar. 

Het efficiënt beheren van verpakkingsafval, en de strijd tegen zwerfvuil, blijven een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij elke partner moet zoeken naar de beste oplossingen om de globale, maatschappelijke kost te doen dalen.

Ontdek alle initiatieven van de sector en de bedrijven om verpakkingen te optimaliseren in het online duurzaamheidsrapport van de Belgische voedingsindustrie.