Type verpakkingen

Verpakkingen worden op verschillende manieren ingedeeld: naargelang het type verpakkingsverantwoordelijke (A, B, C of D), het type verpakking (primair, secundair of tertiair) of de aard van de verpakking (eenmalig of herbruikbaar). De zogenaamde “Grijze Lijst” verduidelijkt het soms moeilijke onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen. Ten slotte zijn er ook richtlijnen om te bepalen of iets al dan niet een verpakking is. Fevia helpt hier samen met de sector en de overheid klaarheid scheppen.

Nieuws