Doelstelling 21

Nog meer circulaire economie in de voedingsketen

In een circulaire economie passen bedrijven tal van strategieën toe om materialen en producten na gebruik te blijven inzetten en om zo weinig mogelijk hulpbronnen en grondstoffen te verliezen. Als voedingsindustrie willen we onze processen nog meer doen bijdragen aan deze circulaire economie.
PDF-pictogram Download PDF fiche (531.49 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

In een circulaire economie ligt de focus op preventie: zo min mogelijk hulpbronnen en grondstoffen gebruiken en verliezen. Daarvoor gaan wij maatregelen nemen rond energie, water en voedselverlies. Ook onze verpakkingen willen we nog meer inschrijven in een circulaire economie. Verder willen we de organische stromen (nevenstromen) nog meer circulair maken.

Nevenstromen zijn niet-eetbare delen die vrijkomen tijdens de productie, de verwerking of de consumptie van voedingsproducten. In een circulaire economie passen we zo goed mogelijk de ladder van Moerman toe. Daarbij gebruiken we organische stromen eerst voor voeding voor mensen, dan pas als voeding voor dieren, dan als materiaal en pas in laatste instantie als energie. Hoe hoger op de ladder, hoe meer een nevenstroom bijdraagt aan de circulaire economie. We willen het aantal bedrijven die maatregelen nemen om nevenstromen hoger in de Ladder van Moerman te plaatsen, elk jaar doen toenemen.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • Via Flanders’ FOOD en Wagralim, de Vlaamse en Waalse innovatieplatformen voor de voedingsindustrie, blijven we de noodzaak van hoogwaardige valorisatie van nevenstromen benadrukken. Fevia doet dit in nieuwsbrieven en infosessies en we starten daarvoor onderzoeksprojecten.
 • Fevia wijst beleidsmakers in België regelmatig op het belang van het hoogwaardig valoriseren van nevenstromen en het respecteren van de ladder van Moerman.
 • We bestuderen hoe de nevenstromen op een hoogwaardigere manier kunnen gevaloriseerd worden.
 • Sinds januari 2021 heeft Fevia Wallonie voor een periode van drie jaar een adviseur circulaire economie voor het Waalse Gewest in dienst, via een financiering van Sowalfin. De focus ligt op kmo’s: hen sensibiliseren, via een diagnose op maat begeleiden, concrete projecten met hen bepalen en hen helpen om daarvoor financiering te vinden.
 • In het kader van Vlaanderen Circulair en Circular Wallonia, zullen we concrete projecten opstarten.

Waar staan we vandaag?

Vandaag verwerken we nevenstromen uit de voedingsindustrie al tot humane voeding, veevoeder, grondstoffen voor het vervaardigen van biogebaseerde materialen of hernieuwbare energie.

In de komende jaren zal Fevia via een jaarlijkse vragenlijst polsen naar de acties van bedrijven. We kijken hierbij naar de evolutie van het aantal bedrijven en het aantal nevenstromen dat hoogwaardiger wordt gevaloriseerd. Naast de vragenlijst zullen we ons ook baseren op gegevens van Flanders’ FOOD en Wagralim, meer bepaald hun jaarlijkse bevraging over projecten rond de valorisatie van nevenstromen.

Uit de bevraging naar de valorisatie van nevenstromen geven 14 bedrijven aan dat ze één of meerdere van hun nevenstromen hoogwaardiger valoriseren in 2022.

Wat doen we concreet als sector?

 • Ons principe is: niets gaat verloren in voeding. We zorgen ervoor dat bijna 100% van de organische nevenstromen een toepassing vinden als humane voeding, dierenvoeding, voor de productie van niet-voedingsproducten, voor het opwekken van hernieuwbare energie of als bodemverbeteraar. We zoeken nieuwe toepassingen om een hoogwaardige benutting voor onze nevenstromen te vinden.
 • Flanders’ FOOD neemt deel aan verschillende internationale onderzoeksprojecten, waaronder Food From Food, Food Heroes, NOWaste en SUSFOOD.
 • Wagralim volgt ook verschillende onderzoeksprojecten op, waaronder Agroflowval. Dit project onderzoekt de valorisatie van bijproducten uit het aardappelverwerkingsproces in de fermentatie- en diervoedingsindustrie.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • Fevia Vlaanderen is samen met het Departement Landbouw en visserij co-trekker van de waardeketen voeding in het kader van Vlaanderen Circulair. Samen met meer dan 100 stakeholders zorgen wij voor het ontwikkelen van een uitgebreide lijst van mogelijke acties.
 • Onze Waalse innovatiepool Wagralim zorgt ervoor om in het kader van Circular Wallonia concrete acties uit te voeren. Zo lanceerde Wagralim een studie om op basis van een Europese benchmark mogelijke innovatieve pistes te identificeren. 
 • Fevia Wallonie nam deel in 2022 aan de eerste “Quinzaine de l’économie circulaire” onder andere door het organiseren van een infosessie waaraan meer dan 30 bedrijven deelnamen. In het kader van de samenwerking met Sowalfin organiseerde Fevia twee infosessies. Een over de functionaliteitseconomie (10 bedrijven) en een over transitiesteun in het Waals gewest (38 bedrijven). Eind 2022 hebben al 15 voedingsbedrijven een individuele diagnostiek samen met de adviseur Circulaire economie gedaan. De samenwerking met Sowalfin werd eind 2022 stopgezet.

Andere doelstellingen binnen dit thema