Bestuur en ledeninspraak

Voorzitters

Arnaud Bonnel
Voorzitter Fevia Wallonie

Anthony Botelberge
Voorzitter Fevia

Geert Vermeersch
Voorzitter Fevia Vlaanderen

 

Beslissingsproces

Fevia is er voor en door de leden, van kmo's tot multinationale bedrijven. Met inspraak op alle niveaus spelen leden een actieve en centrale rol in de Fevia-organisatie.

Duidelijkheid is cruciaal. Fevia streeft naar helderheid en consistentie in haar communicatie en gaat waar mogelijk op zoek naar gemeenschappelijke standpunten die representatief zijn voor de volledige voedingssector. Uiteraard betrekken we onze leden nauw bij de ontwikkeling van die gemeenschappelijke standpunten.

Werkgroepen

Alle leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende werkgroepen die advies voorbereiden, aanpassen en van opmerkingen voorzien voor de Strategische comités.

Strategische comités

Een twintigtal leden – zowel KMO’s als grote bedrijven – nemen deel aan de strategische comités die de beslissingen voorbereiden voor de Raad van bestuur.

Raad van bestuur

Fevia wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens negen bestuurders. De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen, op voorstel van de Raad van Bestuur, uit de kandidaturen aangeduid door de leden.

Bureau

Het Bureau bereidt de strategische beleidslijnen van Fevia voor en legt voorstellen voor bespreking voor aan de Raad van Bestuur. Het Bureau houdt bovendien toezicht op het dagelijks bestuur, dat toevertrouwd is aan de Directeur Generaal. De Voorzitter van de Raad van Bestuur, de uittredende of inkomende Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Directeur Generaal zijn van automatisch lid van het Bureau. De Raad van Bestuur kan tevens onder zijn leden zes bijkomende leden van het Bureau benoemen.

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Zij beschikt over de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet en de statuten, waaronder goedkeuring van de jaarrekeningen en budgetten, vaststelling van de bijdragen, bestemming van de resultaten, goedkeuring van de activiteitsverslagen, kwijting van de mandaten en benoeming van de bestuurders en commissarissen. De algemene vergadering is in toepassing van de statuten samengesteld uit alle leden van de vereniging en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Werkgroepen

Alle leden zijn welkom om deel te nemen aan de verschillende werkgroepen die op hun beurt de adviezen aan de Strategische Comités voorbereiden, toelichten en bijsturen.

 • WG Claims
 • WG Food Safety
 • WG FIC
 • WG NUT
 • WG Public Relations
 • WG Energie Vlaanderen
 • WG Milieuneutraliteit Vlaanderen
 • WG Kilometerheffing/mobiliteit
 • WG Ketenoverleg 
 • WG Export
 • WG Milieu-impact van producten

Strategische comités

6 Strategische Comités, waarin zowel kmo’s als grote bedrijven zetelen, bereiden de beslissingen voor de Raad van Bestuur voor:

 • COMEN Vlaanderen behandelt Vlaamse dossiers rond milieu en energie
 • COMEN Wallonie behandelt Waalse dossiers rond milieu en energie
 • COSCRO behandelt dossiers rond groeistrategie en competitiviteit
 • COSOC behandelt dossiers rond sociale zaken
 • COVAL behandelt dossiers rond voedingsbeleid
 • CODDO behandelt dossiers rond duurzame ontwikkeling

KMO-Comité

Het kmo-comité van Fevia zorgt ervoor dat de stem van de kleine en middelgrote organisaties (kmo’s) wordt gehoord en geïntegreerd in de dagelijkse werking van Fevia.