KMO-comité

Leo Borms, Voorzitter Fevia KMO-Comité

De Belgische voedingsindustrie, een KMO-sector bij uitstek

In de Belgische voedingsindustrie, stelt 98,2% van de werkgevers minder dan 250 werknemers tewerk. Hoewel de sectorverenigingen van nature een zeer nauw contact hebben met hun leden, zet ook Fevia zich volop in voor alle voedingsbedrijven, groot en klein. We zeggen dit niet alleen in woorden, maar tonen dit ook in daden. Het Fevia KMO-comité zorgt voor een sterk netwerk van actieve KMO-voedingsbedrijven binnen Fevia. Bij elke strategische beslissing worden de KMO’s van in het begin mee betrokken. Fevia streeft ernaar om ook KMO's elke dag een optimale dienstverlening en communicatie aan te bieden. 

KMO-vertegenwoordigers

Fevia zorgt ervoor dat de stem van de KMO’s wordt gehoord en geïntegreerd in haar dagelijkse werking. In elk Strategisch Comité (SC) moet minstens één en bij voorkeur twee of meer KMO-bedrijven zetelen. In de Raden van Bestuur (RvB) van Fevia, Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie worden de sectorverenigingen opgeroepen om hun mandaat bij voorkeur toe te wijzen aan KMO-bedrijfsleiders. Deze KMO-bedrijven behartigen hun belangen en deze van de KMO-bedrijven binnen de voedingsindustrie. De KMO-bedrijven binnen de SC en RvB noemen wij “de KMO-vertegenwoordigers”.

KMO-Comité

Het KMO-Comité van Fevia bestaat uit de KMO-vertegenwoordigers in de strategische comités en de Raden van Bestuur en kan worden aangevuld met andere geïnteresseerde KMO-bedrijven.

Het KMO-Comité van Fevia heeft de volgende functies:

  1. Het creëren van een netwerk van KMO-bedrijven binnen Fevia
  2. Het toelaten van een open gedachtewisseling tussen Fevia en haar KMO-leden
  3. Het voorstellen van dossiers die binnen de verschillende Strategische Comités worden besproken en de leden van het KMO-Comité interesseren.
  4. Het KMO-Comité kan worden samengeroepen als “noodprocedure”, wanneer de KMO-vertegenwoordigers vinden dat dat er iets misloopt bij de belangenbehartiging van de KMO’s binnen de Strategische Comités en RvB van Fevia, Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie

Door een sterk netwerk van KMO-vertegenwoordigers binnen Fevia te ontwikkelen, nemen we de belangen van onze KMO’s van in het begin mee in elk dossier. Op deze manier verzekeren we dat de standpunten van Fevia de visie van alle bedrijven in de voedingsindustrie reflecteren, zowel groot als klein.