Fevia Brussel

Het aantal voedingsbedrijven in het Brussels Gewest is beperkt. Fevia Brussel heeft dan ook geen uitgebreide en formele structuur.

Toch maken wij ons ernstige zorgen over de leefbaarheid op termijn van industriële voedingsbedrijven in het Brusselse Gewest. Daarom zet Fevia zich samen met BECI, de overkoepelende vereniging van de ondernemingen in Brussel, in voor de verbetering van het industrieel klimaat in een reeks concrete dossiers, zoals energiebeleid, werkgelegenheidsbeleid, contacten met onderwijs, water en een duurzaam voedingssysteem.

Contactpersoon