Anne Reul

Secretary general Fevia Wallonie

Anne is verantwoordelijk voor Fevia Wallonië, de Waalse regionale vleugel van Fevia. Ze is de woordvoerder van Fevia ten opzichte van de Waalse overheid en actoren. Ze coördineert en waakt over de uitvoering van de prioriteiten en het actieplan die door de Raad van Bestuur van Fevia Wallonië werden beslist, in lijn met de prioriteiten van Fevia federaal. Anne verdedigt de ingenomen standpunten en tendensen van de leden van Fevia Wallonië naar de bevoegde overheid en de betrokken stakeholders. De standpunten en dossiers die voor de Waalse stakeholders bestemd zijn, worden in nauwe samenwerking voorbereid met de verschillende experts en departementen van het Fevia-team, alsook in coördinatie met de andere betreffende sector- en intersectorale federaties.