Anne Reul

Directrice Générale Fevia Wallonie/Brussel

Anne is verantwoordelijk voor Fevia Wallonië en Fevia Brussel, respectievelijk de Waalse en Brusselse regionale vleugels van Fevia. Ze is de woordvoerder van Fevia ten opzichte van de Waalse en Brusselse overheid en actoren. Ze coördineert en waakt over de uitvoering van de prioriteiten en het actieplan die door de Raad van Bestuur van Fevia Wallonië en Brussel werden beslist, in lijn met de prioriteiten van Fevia federaal. Anne verdedigt de ingenomen standpunten en tendensen van de leden van Fevia Wallonië/Brussel naar de bevoegde overheid en de betrokken stakeholders. De standpunten en dossiers die voor de Waalse en Brusselse stakeholders bestemd zijn, worden in nauwe samenwerking voorbereid met de verschillende experts en departementen van het Fevia-team, alsook in coördinatie met de andere betreffende sector- en intersectorale federaties.