Fevia Vlaanderen

Fevia Vlaanderen is de Vlaamse gewestelijke vleugel van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. Fevia Vlaanderen vertegenwoordigt de Vlaamse voedingsindustrie in alle domeinen die tot de wettelijke bevoegdheid behoren van het Vlaamse Gewest en/of de Vlaamse Gemeenschap.

LEDEN

Alle leden van Fevia met een vestiging in Vlaanderen, zijn automatisch ook lid van Fevia Vlaanderen.

ACTIVITEITEN

  • Fevia Vlaanderen treedt op als woordvoerder voor de Vlaamse voedingsbedrijven in domeinen die op Vlaams niveau beslist worden en formuleert gemeenschappelijke standpunten voor de Vlaamse voedingsindustrie.
  • Fevia Vlaanderen is het centraal aanspreekpunt voor de Vlaamse overheden en vertegenwoordigt haar leden in verschillende gewestelijke instanties en overlegorganen.
  • Fevia Vlaanderen heeft een belangrijke stem binnen de Vlaamse werkgeversfederatie VOKA, is vertegenwoordigd in het Directiecomité VOKA – Vlaamse sectoren en neemt actief deel aan diverse werkgroepen.
  • Fevia Vlaanderen staat haar leden bij met advies en informatie in domeinen die tot de Vlaamse bevoegdheden behoren en treedt op als link tussen haar leden en de gewestelijke instanties en overheden.

FEITEN EN CIJFERS (2022)

Fevia Vlaanderen vertegenwoordigt

  • 3.200 bedrijven
  • 95% kmo's (< 100 werknemers)

De Vlaamse voedingsindustrie

  • 69.500 jobs
  • 63,2 miljard EUR omzet

Meer info in het economisch jaarverslag van Fevia Vlaanderen.

CONTACT

Fevia Vlaanderen vzw
Wetenschapsstraat 14
1040 Brussel
Tel: +32 (0)2 788 43 65
E-mail: info@fevia.be

Voorzitter: Geert Vermeersch

Algemeen directeur: Nadia Lapage