Nadia Lapage

Algemeen directeur Fevia Vlaanderen

Nadia staat aan het hoofd van Fevia Vlaanderen, de Vlaamse gewestelijke afdeling van Fevia. In die hoedanigheid vertegenwoordigt zij de Vlaamse voedingsbedrijven bij de Vlaamse overheid en Vlaamse gemeenschap en laat zij hun stem horen binnen verschillende officiële instanties en raden, bij interprofessionele werkgeversorganisaties, bij de partners van de voedingsketen.

Fevia Vlaanderen staat haar leden bij met advies, door het organiseren van opleidingen, seminaries en netwerkmomenten, door het bieden van ondersteuning voor export en het bevorderen van innovatie en onderzoek. De economische en commerciële belangen van de bedrijven staan hierbij steeds centraal.