Fevia Wallonie

Fevia Wallonie is de Waalse vleugel van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. Zij vertegenwoordigt de Waalse vleugel in alle domeinen die tot de wettelijke bevoegdheid behoren van het Waals  Gewest en/of de Federatie Wallonië-Brussel.

LEDEN

Alle leden van Fevia met een vestiging in Wallonië, zijn automatisch ook lid van Fevia Wallonie.

ACTIVITEITEN

Actief in domeinen die op Waals niveau beslist worden

  • Fevia Wallonie treedt op als woordvoerder voor de Waalse voedingsbedrijven in domeinen die op Vlaams niveau beslist worden en formuleert gemeenschappelijke standpunten voor de Waalse voedingsindustrie.
  • Fevia Wallonie is het centraal aanspreekpunt voor de Waalse overheden en vertegenwoordigt haar leden in verschillende regionale instanties en overlegorganen.
  • Fevia Wallonie heeft een belangrijke stem binnen de UWE (Union Wallonne des Entreprises), is vertegenwoordigd in het Directiecomité UWE – Waalse sectoren en neemt actief deel aan diverse werkgroepen.
  • Fevia Wallonie staat haar leden bij met advies en informatie in domeinen die tot de Vlaamse bevoegdheden behoren en treedt op als link tussen haar leden en de gewestelijke instanties en overheden.

FEITEN EN CIJFERS (2022)

Fevia Wallonie vertegenwoordigt
  • Meer dan 1.600 bedrijven
  • 97% kmo’s (< 100 personen)
De Waalse voedingsindustrie 
  • 25.298 werknemers
  • 10,5 miljard EUR omzet

Meer info in het economisch jaarverslag van Fevia Wallonie (in het Frans).

CONTACT

Fevia Wallonie vzw
Wetenschapsstraat 14
1040 Brussel

Voorzitter: Arnaud Bonnel
Algemeen Directeur: Anne Reul