Belgische voedingssector zet in op verantwoorde reclame naar kinderen

16.07.2015

Brussel, 16 juli 2015 - In het complexe debat rond obesitas en overgewicht nemen voedings- en drankenbedrijven en bedrijven actief in de handel en diensten hun verantwoordelijkheid om op een verantwoorde manier reclame te maken, vooral naar kinderen toe. FEVIA, de Federatie van de Voedingsindustrie, Comeos, vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten en UBA, de Unie van de Belgische Adverteerders, doen dat met de Belgian Pledge: een collectief engagement om reclame naar kinderen onder 12 jaar te beperken, zowel op TV, online als in scholen. Onafhankelijke monitoring van de engagementen toont aan dat deze vorm van zelfregulering steeds beter werkt. Bovendien is het aantal bedrijven dat zich hieraan onderwerpt sinds 2012 gestegen van 32 naar 41, goed voor 67 % van de TV-reclamebesteding.

U vindt het volledig persbericht en het monitoringrapport in bijlage.