Reclame & Marketing

De leden van Fevia zijn zich bewust van de impact die ze hebben op het voedingspatroon van consumenten. Daarom vinden ze het belangrijk om op een verantwoorde manier aan reclame en marketing te doen. Fevia werkte twee tools uit in samenwerking met UBA, de Unie van Belgische Adverteerders, en met COMEOS, vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten. Deze tools zijn de Reclamecode en de Belgian Pledge. 

In de Reclamecode staan 10 principes voor elke vorm van reclame voor voeding. En de ondertekenaars van de Belgian Pledge nemen het engagement om geen reclame te maken gericht op kinderen onder 12 jaar, tenzij voor voedingsmiddelen en dranken die beantwoorden aan specifieke nutritionele criteria.

Nieuws

Pers