De Waalse voedingsindustrie zoekt herstel in digitalisering en toekomstgerichte waardeketens

19.09.2020

Brussel, 17 september 2020 - De economische cijfers van de Waalse voedingsindustrie voor 2019 tonen dat de sector een motor van de Waalse economie blijft. De coronacrisis zette echter een rem op het groeiverhaal van de sector. De voedingsindustrie, die als essentiële sector haar veerkracht bewees tijdens de gezondheidscrisis, wil desondanks aanknopen met herstel. Fevia Wallonie, de federatie van de Waalse voedingsindustrie en Wagralim, de innovatiepool van de agro-voedingsindustrie, roepen op om te investeringen in toekomstgerichte waardeketens met het oog op een duurzamer voedselsysteem voor iedereen.

De impact van de crisis: let’s reverse the curve

De recentste economische cijfers van Fevia Wallonie bewijzen dat de Waalse voedingsindustrie in 2019 een mooie vooruitgang boekte: 

  • De omzet steeg met 1,1%
  • De investeringen liepen op tot een half miljard euro, een toename van 64% in 5 jaar, en vertegenwoordigen 31% van de Waalse industriële investeringen
  • De export is sterk gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar: +6,9%
  • Het aantal jobs in de voedingsindustrie bleef stijgen: met +2,1 %, wat overeenkomt met 20% van de Waalse industriële arbeidsmarkt

“De coronacrisis maakte helaas een einde aan deze mooie vooruitgang”, zegt Guy Paternoster, voorzitter van Fevia Wallonië en van Wagralim. “Op het hoogtepunt van de crisis (april en mei), tonen de cijfers een sterke daling: in het productievolume (gemiddeld -25% ten opzichte van april/mei 2019), in de omzet (-14%) en in de export (-23%). Veel bedrijven hebben hun investeringen van voor de crisis dan ook moeten uitstellen of zelfs annuleren.”

Maar de voedingsindustrie bewees in het heetst van de coronastrijd haar veerkracht. Ze heeft daarom de ambitie om de komende jaren de economisch curve om te draaien, onder het motto #ReverseTheCurve. “Om de sector te helpen en de economische situatie om te buigen, moeten we het concurrentievermogen van onze bedrijven -dat nu onder druk staat-, stimuleren. In vergelijking met onze buurlanden kampen we nog steeds met hogere arbeids- en elektriciteitskosten. Op korte termijn moeten we die terugdringen en de lasagne aan taksen en heffingen afschaffen. Dit zou onder andere een einde kunnen maken aan de toename van de grensaankopen richting Duitsland, Frankrijk en Luxemburg, die nefast zijn voor onze bedrijven,” zegt Paternoster.

Met een grotere veerkracht uit de crisis geraken

Hoewel het voedsel- en bevoorraadingssysteem tijdens de crisis goed stand hield, bracht de crisis ook enkele zwakke punten in het systeem aan het licht. Dit bevestigt wat we al eerder wisten: we moeten blijven streven naar een veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem. Om dit te bereiken, is het belangrijk om alle actoren te verenigen, zodat zij zelf de drijvende kracht achter deze evolutie worden. Fevia Wallonie en Wagralim speelden in Wallonië zelf een prominente rol in verschillende initiatieven op dat vlak. Eén daarvan is D'Avenir, met de spelers in de agrovoedingsketen aan het roer.

De Waalse regering lanceerde onlangs de alliantie “Alliance Emploi Environnement pour le secteur de l’Alimentation et une Stratégie Economie circulaire” waarin het voedingssysteem één van de belangrijkste waardeketens is.

“Fevia Wallonië en Wagralim blijven actief betrokken bij deze nieuwe strategieën, met het oog op de ondersteuning van de ontwikkeling van veelbelovende waardeketens. Waardeketens creëren namelijk een toegevoegde waarde in Wallonië, zoals eiwitrijke erwten, spelt, oliehoudende zaden, tuinbouw en fruitproductie en de productie van kwaliteitsdieren”, benadrukt Anne Reul, secretaris-generaal van Fevia Wallonie. “De uitdaging zal erin bestaan om te zorgen voor een gecoördineerde en coherente aanpak tussen de overheid en alle betrokken actoren. En aangezien Wallonië geen eiland is, is het ook belangrijk om het systeem open te stellen voor Europa en bij uitbreiding de hele wereld.”

Digitalisering op kruissnelheid

“De versnelling van de digitalisering in de sector, een andere duidelijke trend tijdens de crisis, is ook een manier om een antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen die de gezondheidscrisis met zich meebrengt”, voegt François Héroufosse toe, CEO van Wagralim. “Samen met Fevia Wallonie ontwikkelden we een begeleiding voor voedingsbedrijven doorheen de digitale transitie. Dit zowel op het niveau van de productie, van de supply chain, maar ook van de verkoopkanalen die nu dichter bij hun klanten wensen te staan. Het programma ‘Digital Bootcamp’ voor voedingsbedrijven vond dit jaar dan ook volledig digitaal plaats.

Net als de overgang naar een duurzamer voedingssysteem, maakt de digitale transitie ook deel uit van het Waalse herstelplan ‘Get Up Wallonia’. Daarin zijn verschillende tools voorzien om bedrijven te ondersteunen, onder andere in het verbeteren van digitale skills.

“De veerkracht, de eiwittransitie en digitalisering zijn opkomende trends en we moeten onze bedrijfsleiders wapenen om in te spelen op deze nieuwe complexiteit. Parallel met deze trends merkte Wagralim ook op dat de innovatiecyclus steeds korter wordt. De komende maanden zal Wagralim bedrijven daarom ondersteunen met aangepaste en meer wendbare tools. Al deze thema's staan, niet toevallig, centraal op ons jaarevent Food Connections evenement, dat dit jaar digitaal wordt gehouden”, besluit Guy Paternoster.

Ontdek hier de laatste cijfers van Fevia Wallonie