Fevia tevreden over ontwerp IPA

26.02.2019

Brussel, 26 februari 2019 - Fevia is tevreden met het akkoord dat de sociale partners, ondanks de moeilijke context, afgelopen nacht in de Groep van 10 hebben bereikt.

Het ontwerp van IPA biedt een duidelijk kader voor onderhandelingen op sectoraal niveau en gaat toekomstige uitdagingen aan. Competitiviteit en koopkracht worden gecombineerd, met aandacht voor het versterken van het aanvullend pensioen en van groene mobiliteit. Het ontwerp bevat een lichte vooruitgang inzake flexibiliteit, de intentie voor een werkbaar kader voor het activeren van de ontslagvergoeding en voorziet een reëel traject naar langer werken. Zo geldt voor elke SWT-vorm voortaan een tijdspad met een duidelijk einddoel. De afspraken vormen een bindend kader voor de onderhandelingen op sector- en bedrijfsniveau en een belangrijke basis voor de stabiliteit die onze bedrijven nodig hebben. Dit moet bijdragen aan een sereen klimaat in de komende periode.