Kilometerheffing bedreigt 456 jobs in voedingsindustrie !

31.03.2016

FEVIA roept op om werk te maken van een écht ambitieus mobiliteitsbeleid

Brussel, 31 maart 2016 – Morgen treedt de kilometerheffing voor vrachtwagens in werking. De mobiliteitsknoop op onze wegen ondergraaft de aantrekkelijkheid van België als investeringsland. Ambitieuze en gedeelde inspanningen zijn dringend nodig om het verkeersinfarct in ons land dringend aan te pakken. Volgens FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, is het echter een illusie om te denken dat een kilometerheffing voor vrachtwagens hiertoe kan bijdragen. Een studie van Transport and mobility Leuven (TML) toont aan dat de kilometerheffing de voedingsindustrie niet minder dan 456 jobs kan kosten. De Belgische voedingsindustrie wordt daarmee het zwaarst getroffen en vraagt bijkomende flankerende maatregelen om de economische impact te verminderen. 

Het Federaal Plan Bureau heeft meermaals aangetoond dat een kilometerheffing alleen voor vrachtwagens geen goede maatregel is om het verkeersinfarct op onze wegen op te lossen. Een door FEVIA bestelde studie van Transport and Mobility Leuven (TML) bracht de grote economische impact van de kilometerheffing op de voedingsindustrie aan het licht.

Kilometerheffing = bijna twee indexsprongen

“Voeding is met voorsprong het belangrijkste product dat over onze wegen wordt getransporteerd.”, zegt Chris Moris, Directeur Generaal van FEVIA. “De kilometerheffing verhoogt de transportkost van voeding met 150 miljoen euro. Onze concurrenten in het buitenland betalen geen kilometerheffing als ze exporteren buiten België. Deze maatregel maakt onze bedrijven dus minder competitief en kost jobs en welvaart in België, zonder het mobiliteitsprobleem op te lossen.”
Ook de Voorzitter van FEVIA, Jean Eylenbosch, is ontstemd over de resultaten: “De voedingsindustrie is de enige industriële sector die er ondanks de zware loonkostenhandicap in slaagt haar werkgelegenheid in België op peil te houden. Het is zonder meer ironisch dat net op het moment dat de lastenverlagingen in het kader van de taks-shift voelbaar worden, deze winst volledig teniet wordt gedaan door de kilometerheffing. Beseffen we wel dat 150 miljoen euro voor de voedingsindustrie gelijk staat aan twee indexsprongen?”

Zoeken naar een constructieve oplossing

FEVIA beseft dat een gedeelde inspanning noodzakelijk is en wil constructief meedenken aan oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk. In de eerste plaats pleit FEVIA ervoor om maatregelen te nemen die het transport efficiënter laten verlopen. FEVIA pleit voor het toelaten van vrachtwagens die 36 paletten vervoeren in plaats van de huidige 33 paletten, of het gebruik van de grotere eco-combi’s. Daarnaast blijft de verdere uitwerking van flankerende maatregelen specifiek voor de agro-voedingsketen noodzakelijk.

De komende maanden zal FEVIA in nauw contact met haar leden de gevolgen van de kilometerheffing op het terrein nauwlettend opvolgen, aldus Chris Moris: “Als de resultaten van de TML studie in de praktijk worden bevestigd, moeten de aangekondigde flankerende maatregelen sterk worden uitgebreid.” 

Contactpersoon

Nicholas Courant
Communication Manager FEVIA
T: +32 2 432 32 53
M: +32 478 24 31 49
E: nc@fevia.be

Over FEVIA

FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, vertegenwoordigt 28 subsectoren en 663 bedrijven die kwaliteitsvolle voeding en dranken produceren in België. De voedingssector is de onbetwiste koploper binnen de Belgische industrie qua tewerkstelling en omzet. Ze stelt 88.500 medewerkers direct en nog eens 113.500 medewerkers indirect tewerk en genereert een omzet van 48 miljard euro, waarvan 23 miljard uit export.

FEVIA zet zich in voor een duurzame groei van de Belgische voedingsindustrie in overleg met alle stakeholders. Met het merk “Food.be – Small country. Great food.” zet de sector de kwaliteit, diversiteit en innovatie van de Belgische voeding wereldwijd in de kijker.