Kilometerheffing

Sinds 1 april 2016 betalen vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (M.T.M.) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing in België. Het transport van voeding wordt hierdoor 150 miljoen euro duurder op jaarbasis. Om de impact op de competitiviteit van de Belgische voedingsindustrie te beperken, vraagt Fevia aan de overheid om een flankerend beleid uit te werken.

Nieuws

Pers