Obesitas: nood aan slimme en gezamenlijke aanpak

22.09.2014

Voedingsindustrie pleit voor beleid dat oorzaken eerder dan symptomen bestrijdt

Een onderzoek van de Universiteit Gent zet de zogenaamde vet- en suikertaks opnieuw op de agenda. FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, juicht alle initiatieven toe die een complex probleem als obesitas te gronde aanpakken en wil daar zelf ook toe bijdragen. Zoals het onderzoek aantoont is het simpelweg invoeren van een vet- en suikertaks om de schatkist te spijzen geen effectieve oplossing om een gedragsverandering bij de consument te realiseren.
De voedingsindustrie ijvert daarom om samen met alle betrokken partijen een echte oplossing te zoeken, bijkomend onderzoek uit te voeren en bewustwording rond een gezonde levensstijl te stimuleren.

U kan het volledige persbericht in bijlage vinden.