Oorsprongsetikettering: geen protectionisme op kosten van de consument!

12.09.2014

Consument geeft aan niet te willen betalen voor verregaande oorsprongsetikettering Brussel, 3 september 2014 - Test-Aankoop riep gisteren op om werk te maken van een verplichte oorsprongsetikettering voor vlees gebruikt in bijvoorbeeld verwerkte vleeswaren en bereide maaltijden. FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, heeft begrip voor de vraag naar transparantie maar is tegen een dergelijke verregaande verplichting. Verplichte oorsprongsetikettering is immers een vorm van protectionisme die nadelig is voor de Belgische economie en de Belgische consument. FEVIA pleit voor het principe in de nieuwe Europese verordening dat de oorsprong van ingrediënten enkel vermeld moet worden indien het weglaten ervan de consument zou misleiden. De nieuwe wetgeving, die midden december in voege treedt, bevat bovendien reeds een gevoelige verbetering van de informatie voor de consument.

Hieronder vindt u de volledige persberichten in het Nederlands en in het Frans.