Oorsprongsetikettering

Producenten kunnen op het etiket van voedingsproducten bijkomende informatie plaatsen over de oorsprong van het product of van ingrediënten. In bepaalde gevallen is dat zelfs verplicht, bijvoorbeeld wanneer het weglaten ervan de consument zou misleiden over de werkelijke oorsprong of in het geval van stukken vlees zoals een lamskotelet of varkensvleesmedaillon.

Over de mogelijke uitbreiding van een verplichte oorsprongsetikettering naar andere single-ingrediënt producten of andere ingrediënten vindt er binnen Europa momenteel een debat plaats. Consumenten hebben graag informatie over de oorsprong van voedingsproducten maar zijn minder happig om daarvoor meer te betalen. Bovendien dreigt verplichte oorsprongsetikettering protectionisme in de hand te werken. Europa werkt intussen ook aan regels voor vrijwillige oorsprongsetikettering.

Nieuws

Pers